Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama – pilot-projekt

Četkanje (pranje) zubi je važna preventivna mjera u sprečavanju nastanka karijesa i usvajanju redovitih navika održavanja oralne higijene te je od iznimne važnosti za djecu od najranije dobi. Promicanje oralnog zdravlja u vrtiću i školi omogućuje djeci da nauče o zdravlju usne šupljine te kako je održavati zdravim usvajanjem ponašanja ili aktivnosti.

Programi i aktivnosti na nacionalnoj razini su usmjereni prema promicanju oralnog zdravlja i prevenciji karijesa osobito kod djece te se u tu svrhu pokreće pilot projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama.

 

Tko sudjeluje u pilot-projektu?

U pilot-projektu nadziranog četkanja zubi sudjeluje 11 vrtića s po dvije ili više grupe djece u dobi od tri godine i deset osnovnih škola sa po dva razredna odjela učenika 1. razreda (ukupno je uključeno 1000 djece).

Kada započinje i završava pilot-projekt?

Nadzirano četkanje zubi će se odvijati od ožujka do lipnja 2019. godine.

Tko organizira i provodi pilot-projekt?

Organizatori pilot-projekta su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva. Osnovni provoditelji programa su odgajatelji i učitelji te zdravstveni voditelji vrtića i medicinske sestre timova školske medicine koji su prošli edukaciju o četkanju zubi na radionicima koje su se održale 15. i 16. siječnja 2019. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Koja je uloga odgajatelja i učitelja?

Odgajatelji i učitelji direktno provode i nadziru četkanje zubi kod djece u vrtićkim i razrednim odjeljenjima.

Koja je uloga zdravstvenih voditelja u vrtićima i medicinskih sestara timova školske medicine?

Zdravstveni voditelji vrtića te medicinske sestre timova školske medicine nadziru odvija li se četkanje zubi prema standardima i pružaju stručnu pomoć odgajateljima i učiteljima tijekom provođenja pilot projekta.

Koji je cilj pilot-projekta?

Cilj pilot-projekta je izrada zaključaka i preporuka za provođenje nadziranog četkanja zubi na nacionalnoj razini.

Kako se provodi četkanje zubi u vrtićima i školama?

Četkanje zubi se provodi sukladno izrađenim standardima za pilot-projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama preuzetima iz škotskog nacionalnog programa Childsmile koji su prevedeni i prilagođeni hrvatskom okruženju. Također su preuzeti i prilagođeni elementi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima od 30. studenog 2009. godine).

Standardi nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama

Organizacija

 • Djeca svaki dan četkaju zube u sklopu pilot-projekta nadziranog četkanja zubi u školama i vrtićima.
 • Svi su provoditelji pilot-projekta nadziranog četkanja zubi prošli edukaciju o učinkovitom četkanju zubi i postupcima kontrole zaraze.
 • Svim je ustanovama na raspolaganju stručna podrška zdravstvenih voditelja u predškolskoj ustanovi ili medicinske sestre iz tima školske medicine.
 • Uspostavljene su odgovarajuće mjere za suglasnost i vodi se evidencija.

Učinkovita preventivna praksa

 • Koristi se pasta za zube koja sadrži 1450 ppm fluora u skladu s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (30. studenog 2009.).
 • Za djecu mlađu od tri godine se koristi tanki sloj (razmaz) paste za zube, a za djecu od tri godine i starije pasta veličine zrna graška.
 • Kad se pasta za zube dijeli među djecom, provoditelj programa je istiskuje na čistu površinu kao što je tanjur ili papirnati ručnik.
 • Zubne četkice se posebno označavaju za svako dijete u svrhu lakšeg prepoznavanja.
 • Djecu se nadzire za vrijeme četkanja zubi.
 • Nakon završenog četkanja zubi djeca trebaju višak paste ispljunuti (ne ispirati) u papirnati ručnik ili umivaonik, ovisno o modelu četkanja zubi.
 • Nakon četkanja zubi se svaka zubna četkica zasebno temeljito ispire pod hladnom tekućom vodom, odlaže u sustav za odlaganje četkica za zube i ostavlja da se osuši na zraku.
 • Četkice za zube se zamjenjuju jednom u tri do četiri mjeseca ili ranije (ako postoje oštećenja vlakana zubne četkice).

Prevencija i kontrola zaraze

 • Provoditelj programa treba oprati ruke prije i nakon četkanja zubi da spriječi zarazu.
 • Sustavi za odlaganje omogućuju uspravan položaj zubnih četkica i osiguravaju dovoljan razmak između njih.
 • Sustavi za odlaganje koji nemaju poklopac čuvaju se na za to namijenjenim kolicima ili u čistom, suhom ormaru.
 • Pri čišćenju sustava za odlaganje zubnih četkica i umivaonika treba koristiti namjenske rukavice za kućanstvo.
 • Sustav za odlaganje zubnih četkica se barem jednom tjedno čisti, ispire i suši toplom tekućom vodom i deterdžentom za kućnu upotrebu te zamjenjuje u slučaju oštećenja (pukotine, neravnine, ogrebotine).
 • Sve zubne četkice koje padnu na pod odlažu se u otpad.

Standardi za pilot-projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama (PDF, 1.3 MB)