Predstavljen pilot projekt jedinstvenog obrasca dentalnog statusa u Primorsko-goranskoj županiji

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je u petak, 10. lipnja 2016. u Rijeci održan stručni sastanak na kojem je predstavljen jedinstveni obrazac dentalnog statusa (tzv. potvrda za školu).

Na predstavljanju su sudjelovali timovi doktora školske i sveučilišne medicine i doktori dentalne medicine iz Primorsko-goranske županije.

Nakon pozdravne riječi voditelja Službe za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. sc. Tomislava Benjaka i pomoćnice ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, dr. sc. Suzane Janković, nazočnima se u ime Ministarstva zdravlja obratila predsjednica Povjerenstva za dentalnu medicinu dr. sc. Anka Jurišić-Kvesić, ističući važnost projekta u svrhu unaprjeđenja oralnog zdravlja.

Pilot projekt i obrazac dentalnog statusa je predstavila dr. sc. Ivana Pavić-Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navodeći ulogu timova školske i sveučilišne medicine u provođenju pilot projekta u Primorsko-goranskoj županiji te ih je pozvala na suradnju zajedno sa doktorima dentalne medicine.

Održani sastanak je bio prilika za raspravu o primjeni i sadržaju izrađenog obrasca dentalnog statusa kako bi se osigurao kontinuitet skrbi doktora dentalne medicine za oralno zdravlje djece, ali i podignula svijest o važnosti njegovog unaprjeđenja.

Predstavljanje pilot projekta u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u Rijeci