Stručni skupovi „Jačanje suradnje školske medicine i škola u prilagodbi ispitne tehnologije na državnoj maturi za učenike s teškoćama u razvoju i težim oboljenjima”

ncvvoNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirali su od 7. do 16. studenoga 2016. godine diljem Hrvatske šest stručnih skupova pod nazivom „Jačanje suradnje školske medicine i škola u prilagodbi ispitne tehnologije na državnoj maturi za učenike s teškoćama u razvoju i težim oboljenjima”. Ispiti državne mature prekretnica su u školovanju učenika i kruna njihova znanja koja su, uz veća li manja odricanja, strepnje i svakodnevne brige njih i njihovih roditelja, stjecali tijekom dvanaest ili trinaest godina školovanja. Također, ti su ispiti propusnica za daljnje školovanje kojim će steći svoje zvanje, ulogu i mjesto u društvu. Učenici s teškoćama u razvoju i težim zdravstvenim smetnjama ne mogu pokazati svoje znanje i obrazovna postignuća jednako kao njihovi vršnjaci ako se ispitna tehnologija ne prilagodi njihovim mogućnostima. Naglasak je na prilagodbi ispitne tehnologije uz istu razinu postavljenih zahtjeva kako bi se osigurala jednakost u mogućnostima sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Osnovni je cilj ovih stručnih skupova učiniti pravo na prilagodbu ispitne tehnologije dostupnim što većemu broju učenika kojima je potrebno. To pravo treba biti jednako dostupno učenicima diljem Hrvatske u najvećim gradskim središtima i u ruralnim sredinama. Ispiti državne mature ne smiju biti prvi ili posljednji ispiti na kojima je učenicima s teškoćama u razvoju i težim zdravstvenim smetnjama osigurana prilagodba. Potrebno je osigurati kontinuitet u ostvarivanju prava na prilagodbu ispitne tehnologije i u pohađanju nastave tijekom cijeloga školovanja, što je jedino moguće jačim povezivanjem škola i školske medicine.

Liječnici školske medicine najbolje u zdravstvenome sektoru poznaju obrazovni sustav te je utvrđivanje primjerenoga oblika školovanja i drugih prava vezanih uz školovanje djece s teškoćama i zdravstvenim smetnjama njihov djelokrug rada. Nakon ovih stručnih skupova ispitni koordinatori srednjih škola i liječnici školske medicine u suradnji mogu identificirati učenike kojima je potrebna prilagodba te pripremiti medicinsku dokumentaciju i zahtjeve za prilagodbu ispitne tehnologije.

Ukupno je na stručnim skupovima prisustvovalo 378 ispitnih koordinatora i 150 liječnika školske medicine.

Raspored stručnih skupova:

  • 7. studenoga 2016. godine u Metkoviću – Gimnazija Metković, Kralja Zvonimira 12;
  • 8. studenoga 2016. godine u Splitu – Nadbiskupijska klasična gimnazija don Frane Bulić, Zrinsko-Frankopanska 19;
  • 10. i 15. studenoga 2016. godine u Zagrebu – Graditeljska tehnička škola, Avenija Većeslava Holjevca 17;
  • 14. studenoga 2016. godine u Osijeku – Sveučilište u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3 (Rektorat);
  • 16. studenoga 2016. godine u Rijeci – Prva sušačka hrvatska gimnazija, Gajeva 1.