Služba za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti