Svjetski dan mentalnog zdravlja

Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja

Svjetska zdravstvena organizacija je 10. listopada proglasila Svjetskim danom mentalnog zdravlja. Svrha obilježavanja ovoga dana je podizanje svijesti o problemima vezanima za mentalno zdravlje te pružanje prilike osobama, organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promoviraju svoj rad i u suradnji sa zajednicom rade na poboljšavanju uvjeta za pružanje odgovarajuće zaštite mentalog zdravlja.

Svjetski dan mentalnog zdravlja svake godine stavlja naglasak na određeni problem s kojim se susreću različite populacijske skupine. Tako je 2013. godine tema ovoga dana bila mentalno zdravlje i starije odrasle osobe, 2014. život sa shizofrenijom, 2015. dostojanstvo u mentalnom zdravlju, 2016. psihološka prva pomoć, 2017. mentalno zdravlje na radnom mjestu, a ove će godine naglasak biti na mladim osobama i mentalnom zdravlju u svijetu koji se mijenja.

Adolescencija i rano odraslo doba vrijeme je brojnih fizički i psihički promjena. Ovo je razdoblje obilježeno razvojem stavova i mišljenja o ljudima i okolini te traženjem sebe i svojega mjesta u svijetu koji se mijenja. Iako većina mladih osoba izađe iz adolescencije bez ozbiljnih poteškoća, značajan broj njih se ne može suočiti sa svim izazovima odrastanja. Kod njih se mogu javiti emocionalni problemi koji, ako se ne shvate ozbiljno, mogu imati posljedice za daljnje mentalno zdravlje.

Razvoj tehnologije je donio mnoge prednosti i olakšao živote ljudima na brojne načina, no također je stvorio dodatni pritisak i novi oblik društvenog ponašanja. Jedna od negativnih strane ove stalne dostupnosti je cyberbullying. Ta vrsta virtualnog nasilja je svaka zlonamjerna i ponavljana upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija da se nekome nanese šteta. Može dovesti do emocionalne uznemirenosti, ljutnje, tuge, frustracije, osjećaja bespomoćnosti, nižeg samopoštovanja, izoliranosti i depresije. Kod mladih je bitno razviti dobru komunikaciju, iskrenost i povjerenje koje će dovesti do međusobnog poštovanja, ravnopravnosti i podrške. Na taj način možemo prevenirati cyberbullying i ostale vrste vršnjačkog nasilja. Potrebna je sustavna edukacija mladih osoba i podizanje osviještenosti cijelog društva o mentalnom zdravlju. Mlade osobe treba pripremiti za sve segmente današnjeg užurbanog tempa života u svijetu koji se brzo mijenja.

U sklopu ovogodišnje teme Svjetskog dana mentalnoga zdravlja naglašava se potreba da se djeluje na zaštiti i očuvanju mentalnoga zdravlja djece i mladih. Posebno se naglašava da prevencija mentalnih teškoća i poremećaja u adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi započinje s većom svijesti i razumijevanjem ranih znakova i simptoma koji se često pojavljuju i u ranijoj kronološkoj dobi. Pritom su odrasle osobe koje svakodnevno žive, rade, uče i igraju se s djecom i mladima iznimno važne. Uz roditelje, ističe se važnost pružanja znanja i vještina učiteljima i nastavnicima kako bi mogli dati podršku učenicima u nošenju sa svakodnevnim izazovima te pravovremeno uočiti i razumjeti prve znakove mogućih problema u području mentalnoga zdravlja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je ugradio aktivnosti promicanja zdravstvene pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih u Zdravstveno obrazovanje, koje je jedan od elemenata projekta „Živjeti zdravo“, za koji su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

Krajnji je cilj navedenih aktivnosti pružiti odgojno-obrazovnim djelatnicima:

  • osnovna znanja o mentalnom zdravlju djece i mladih
  • znanja i vještine prepoznavanja problema mentalnoga zdravlja
  • znanja i vještine pružanja psihološke prve pomoći odnosno pravovremene emocionalne podrške
  • znanja i informacije koje potiču na traženje pomoći.

Navedena znanja i vještine predstavljaju ono što zovemo zdravstvena pismenost u području mentalnoga zdravlja. Istraživanja pokazuju da zdravstvena pismenost u području mentalnoga zdravlja predstavlja zaštitni čimbenik u očuvanju mentalnoga zdravlja i prevenciji mentalnih poremećaja.

Na Svjetski dan mentalnog zdravlja se u Kući Europe, od 10.00 sati održava promocija publikacije rezultata provedenog istraživanja Zdravstvene pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih – istraživanje prepoznavanja depresivnosti i spremnosti na pružanje podrške i pomoći. Temeljem dobivenih spoznaja i primjera dobre prakse u svijetu izradit će se standardizirani edukativni program, kojeg ćemo zatim ponuditi odgojno-obrazovnim djelatnicima u osnovnim i srednjim školama u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i županijskim zavodima za javno zdravstvo.