Vol 12, Broj 47, 7. srpnja 2016.

Vol 12, Broj 47, 7. srpnja 2016.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Marijan Erceg 1

Stručni radovi

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – JA RARHA) PDF
Iva Pejnović Franelić, Ljiljana Muslić, Irena Rojnić Palavra, Diana Jovičić, Martina Markelić, Sanja Musić Milanović 2-6
Reformulacija prehrambenih proizvoda: EU Platforma/ High Level Group for Nutrition and Physical Activities PDF
Danijela Štimac 7-9
Alergija na kravlje mlijeko kod djece PDF
Sanela Novak, Tatjana Badrov, Ivana Jurković, Zrinka Puharić, Mirna Žulec 10-14
Analiza dostupnosti ginekoloških pregleda ženama s tjelesnim invaliditetom u Republici Hrvatskoj PDF
Željka Draušnik, Tomislav Benjak 15-18
Devijantno ponašanje maloljetnika i uloga obitelji PDF
Ivica Žuvela Piculin, Marina Vučković Matić, Joško Sindik 19-23
Dostupnost moderne tehnologije kod osnovnoškolaca viših razreda PDF
Valentina Matić 24-30
Informiranost roditelja o tonziloadenoidektomiji na otorinolaringološkom odjelu Opće bolnice Bjelovar PDF
Anita Jukić, Stjepan Grabovac, Tatjana Badrov, Đurđica Grabovac, Zrinka Puharić 31-35
Liječenje benzodiazepinima i potencijalno ovisničko ponašanje PDF
Marko Kelek, Marija Kudumija Slijepčević, Zrinka Puharić, Rudolf Kiralj, Tamara Salaj 36-39
Potrošnja lijekova u Bjelovaru – jesmo li prešli granicu? PDF
Ivana Petek, Zrinka Puharić, Rudolf Kiralj, Đurđica Grabovac, Tamara Salaj, Ksenija Eljuga 40-46
Prehrana Dojilja PDF
Mirna Žulec, Dijana Bogati, Zrinka Puharić, Tamara Salaj, Ksenija Eljuga, Marina Friščić 47-55
Rak dojke – seksualnost i slika tijela kod žena sa rakom dojke PDF
Renata Roknić 56-64
Sestrinsko-medicinski problemi kod bolesnika s nefrotskim sindromom PDF
Gordana Šantek-Zlatar, Suzana Strugar-Pavlović 65-67
Suočavanje sa stresnim situacijama kod studenata zdravstvenog veleučilišta- usporedba suočavanja sa stresnim situacijama među studentima prve i treće godine PDF
Renata Renata Roknić 68-75
Škole koje promoviraju zdravlje nasuprot zdravstvenom odgoju u školama PDF
Irena Kovačević Kovačević, Lijana Zaletel-Kragelj, Gordana Pavleković, Valentina Krikšić, Štefanija Ozimec Vulinec, Boris Ilić 76-93
Uloga ugljikohidrata u prehrani sportaša PDF
Margita Zlatic 94-97
Zbrinjavanje akutnog krvarenja bolesnika s hemofilijom u kućnim uvjetima PDF
Gordana Šantek-Zlatar, Danijela Trnski 98-99
Hipertenzija i primjena DASH dijete PDF
Margita Zlatic 100-109
Društvene mreže i zdravlje PDF
Ivana Kunić, Marina Vučković Matić, Joško Sindik 110-114