InWaShed-MP

Istraživački projekt IP-2020-02-7575 „Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz sintetskih tekstilija u procesu pranja” (InWaShed-MP), financiran od Hrvatske zaklade za znanost započeo je 01.02.2021. godine i trajat će 4 godine.

Problematika otpuštanja čestica mikroplastike (MP) iz sintetskih tekstilija nametnula je prodručja istraživanja ovoga projekta s ciljem procjene i smanjenja otpuštanja mikroplastike tekstilnog porijekla u okoliš. Važnost projekta za društvo i gospodarstvo se temelji na istraživanjima koja su identificirana u području IRI – S3 (Istraživanje – Razvoj – Inovacije – Strategija pametne specijalizacije). Obuhvaćena su 2 tematska prioritetna područja: Zdravlje i kvaliteta života i Energija i održivi okoliš, te horizontalna tema: Ključne razvojne tehnologije (KET).

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u projektu sudjeluje kao partner uz tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Medicinskog fakulteta, te inozemnih istraživača s Univerze v Mariboru Fakulteta za strojništvo.

 

Voditelj projekta u HZJZ-u: dr.sc. Nino Dimitrov

Početak projekta: 1. veljače 2021. – 31.01.2025.

Trajanje projekta: 4 godine