Edukativna brošura Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Upoznajte se s ključnim činjenicama o raku dojke: uzrocima, rizičnim čimbenicima i dijagnostičkim postupcima.

 

Edukativnu brošuru možete preuzeti ovdje