Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama

Što je nadzirano četkanje zubi?

Nadzirano (organizirano) četkanje (pranje) zubi je učinkovita preventivna mjera u sprečavanju nastanka karijesa i usvajanju redovitih navika održavanja oralne higijene od najranije dječje dobi. U sklopu programa nadziranog četkanja zubi, djeca svakodnevno četkaju zube. Za vrijeme četkanja zubi djeca se nadziru, a četkanje zubi se organizira na siguran i učinkovit način usklađen sa svakodnevnom rutinom vrtića i škola.

Promicanje oralnog zdravlja u vrtiću i školi omogućuje djeci da nauče o zdravlju usne šupljine te kako je održavati zdravim usvajanjem ponašanja ili aktivnosti.

Tko organizira i provodi program nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama?

Organizatori programa su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva (Nacionalno povjerenstvo za dentalnu medicinu). Osnovni provoditelji programa su odgajatelji i učitelji te zdravstveni voditelji vrtića i medicinske sestre timova školske medicine.

Tko sudjeluje u programu nadziranog četkanja zubi u vrtića i školama?

U programu sudjeluju djeca od 3 godine do polaska u školu te djeca početnih razreda osnovne škole (1. razred). Program može biti na raspolaganju svoj djeci, bez obzira pohađaju li cjelodnevni ili poludnevni program u vrtiću te djeci s teškoćama u razvoju. Također u program mogu biti uključena i djeca mlađa od 3 godine kao i djeca u ostalim razredima osnovne škole.

Koja je uloga odgajatelja i učitelja?

Odgajatelji i učitelji direktno provode i nadziru četkanje zubi kod djece u vrtićkim i razrednim odjeljenjima.

Koja je uloga zdravstvenih voditelja u vrtićima i medicinskih sestara timova školske medicine?

Zdravstveni voditelji vrtića te medicinske sestre timova školske medicine nadziru odvija li se četkanje zubi prema standardima i pružaju stručnu pomoć odgajateljima i učiteljima u vrtićima i školama koje sudjeluju u programu nadziranog četkanja, odnosno organiziraju četkanje sukladno Nacionalnim standardima.

Kako se provodi četkanje zubi u vrtićima i školama?

Četkanje zubi se provodi sukladno Nacionalnim standardima za program nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama.

Detaljan opis standarda za nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama pronađite u publikaciji Nacionalni standardi za program nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama.

Nacionalni standardi nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama

Sažeta shema nacionalnih standarda za program nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama dostupna je putem sljedeće PDF-datoteke.

Standard 1. Organizacija

Djeca svaki dan četkaju zube u sklopu programa nadziranog četkanja zubi u školama i vrtićima. (1.2)
Svi su provoditelji programa nadziranog četkanja zubi prošli edukaciju o učinkovitom četkanju zubi i postupcima kontrole zaraze. (1.5)
Svim je ustanovama na raspolaganju stručna podrška zdravstvenih voditelja u predškolskoj ustanovi ili medicinske sestre iz tima školske medicine. (1.4)
Uspostavljene su odgovarajuće mjere za suglasnost i vodi se evidencija. (1.6, 1.7)

Standard 2. Učinkovita preventivna praksa

Koristi se pasta za zube koja sadrži 1450 ppm fluorida, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (30. studenog 2009. g.). (2.1)
Za djecu mlađu od tri godine koristi se tanki sloj (razmaz) paste za zube, a za djecu u dobi od tri godine i stariju količina paste veličine zrna graška. (2.2)
Kad se pasta za zube dijeli među djecom, provoditelj programa je istiskuje na čistu površinu kao što je tanjur. (2.3)
Zubne četkice se posebno označavaju za svako dijete u svrhu lakšeg prepoznavanja. (2.10)
Djecu se nadzire za vrijeme četkanja zubi. (2.11)
Nakon završenog četkanja zubi djeca trebaju višak paste ispljunuti (ne ispirati) u papirnati ručnik ili umivaonik, ovisno o modelu četkanja zubi. (Dodatak 2: 2.5 i 2.17)
Nakon četkanja zubi svaka se zubna četkica zasebno temeljito ispire pod hladnom tekućom vodom, odlaže u sustav za odlaganje četkica za zube i ostavlja da se osuši na zraku. (2.15)
Četkice za zube se zamjenjuju jednom u tri do četiri mjeseca ili ranije (ako postoje oštećenja vlakana zubne četkice). (2.9)

Standard 3. Prevencija i kontrola zaraze

Provoditelj programa treba oprati ruke prije i nakon četkanja zubi da spriječi zarazu. (Dodatak 2: 2.1)
Sustavi za odlaganje omogućuju uspravan položaj zubnih četkica i osiguravaju dovoljan razmak između njih. (3.2 i 3.3)
Sustavi za odlaganje koji nemaju poklopac čuvaju se na za to namijenjenim kolicima ili u čistom, suhom ormaru. (3.5)
Pri čišćenju sustava za odlaganje zubnih četkica i umivaonika treba koristiti namjenske rukavice za kućanstvo. (3.7)
Sustav za odlaganje zubnih četkica se barem jednom tjedno čisti, ispire i suši toplom tekućom vodom i deterdžentom za kućnu upotrebu te zamjenjuje u slučaju oštećenja (pukotine, neravnine, ogrebotine). (3.8, 3.11, Dodatak 1: 1.3 i 1.4)
Sve zubne četkice koje padnu na pod odlažu se u otpad. (3.12)

Kako se uključiti u program nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama?

Ustanove koje se žele uključiti u program nadziranog četkanja, odnosno provoditelji programa moraju proći edukaciju o učinkovitom četkanju zubi i postupcima kontrole zaraze.

Edukaciju provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom zdravstva, Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Hrvatskom komorom dentalne medicine i stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora.

Za sudionike edukacije iz odgojnog.-obrazovnog sustava, prijave se provode putem Agencije za odgoj i obrazovanje, a za medicinske djelatnike prijave su moguće putem adrese e-pošte:

oralnozdravlje@hzjz.hr

na koju se također mogu poslati pitanja, iskustva ili prijedlozi.