Europska zdravstvena anketa (EHIS) – Životne navike

Publikacija „Životne navike“ prikazuje glavne odrednice životnih navika stanovništva Republike Hrvatske: stanje uhranjenosti, učestalost pušenja i konzumacije alkohola, prehrambene navike te navike vezane uz tjelesnu aktivnost stanovništva, a rezultati ukazuju na područja u kojima postoje zdravstveni problemi i u kojima je potrebno djelovati u daljnjoj budućnosti.

“Životne navike” se nastavljaju na publikaciju „Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. – 2015.: Osnovni pokazatelji“ (engl. European Health Interview Survey, EHIS) objavljenu 2016. godine, koja je prikazala rezultate istraživanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva.

Cilj je ankete ocjena zdravstvenog stanja, planiranje i provedba aktivnosti unapređenja zdravstvenih odrednica zdravlja te evaluacija provedenih aktivnosti. U ovoj su publikaciji pokazatelji vezani uz odrednice zdravlja detaljnije analizirani prema dobnim skupinama i stupnju obrazovanja.


Publikaciju „Životne navike“ možete pročitati i preuzeti ovdje.