Vezane teme: zdravlje

Buka i zdravlje

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osviještenosti o buci 2017. godine Europska agencija za okoliš (EAA) je pokrenula promicanje ideje o okruženju...

Deklaracija o važnosti cijepljenja

Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donijeli su Deklaraciju o važnosti cijepljenja, koju su svojim...
bez dima

Dan bez dima

Omogućite sebi i svojim bližnjima jedan dan bez duhanskog dima
Geneva

Protokol o vodi i zdravlju

Sabor Republike Hrvatske je 24. ožujka 2006. godine donio Zakon o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju (Protokol) uz Konvenciju...

Svjetski dan mentalnog zdravlja

  Definicija zdravlja koju je 1926. godine dao Andrija Štampar: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a...