Svjetski dan hodanja

Obilježavanje Svjetskog dana hodanja je pokrenula vodeća međunarodna organizacija za rekreaciju (Sport za sve) – TAFISA (engl. The Association For…
Svjetski dan ozona

    Svjetski dan Ozona se obilježava 16. rujna u spomen potpisivanja najuspješnijeg međunarodnog sporazuma kojim je omogućeno spašavanje ozonskog sloja od…
    Povratak na aktualne događaje