Europska zdravstvena anketa (EHIS) u Hrvatskoj 2019. – Osnovni pokazatelji

Zdravstvene ankete jedan su od glavnih izvora informacija o zdravlju stanovništva. Provođenjem ankete na reprezentativnom uzorku dobiva se uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva. Rezultati ankete se koriste u svrhu planiranja i evaluacije aktivnosti na području promocije zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite. Podaci su usporedivi s obzirom na dob, spol, demografska i socio-ekonomska obilježja, a što trenutno prema raspoloživoj rutinskoj zdravstvenoj statistici nije uvijek moguće za pojedina obilježja. Na temelju rezultata mogu se identificirati prioritetni zdravstveni problemi za koje postoji potreba za preventivnim aktivnostima.

Europska zdravstvena anketa (EHIS) je standardizirana zdravstvena anketa koja se provodi redovito, svake pete (do 2019. godine), odnosno šeste godine (od 2020. godine nadalje) u svim zemljama članicama EU u istoj godini. Prvi ciklus ankete proveden je u većini zemalja EU tijekom 2007-2010. godine. Hrvatska u tom ciklusu nije sudjelovala s obzirom da tada još nije bila članica EU. Drugi ciklus ankete (EHIS 2) proveden je u razdoblju 2013.-2015. na temelju zakonskog okvira Europske unije i u njemu je po prvi put, uz ostale članice EU, sudjelovala i Hrvatska. Rezultati su objavljeni u publikacijama Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. – 2015. Osnovni pokazatelji, Korištenje zdravstvene zaštite i Životne navike.

Treći ciklus ankete (EHIS 3) proveden je tijekom 2019. godine i u njemu je uz ostale članice EU, ponovno sudjelovala i Hrvatska. Istraživanje EHIS 3 u Hrvatskoj je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s domovima zdravlja i njihovim patronažnim službama, županijskim zavodima za javno zdravstvo, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva.

Ciljana populacija u provedenom istraživanju su bile sve osobe u dobi 15 i više godina koje žive u privatnim kućanstvima na teritoriju Republike Hrvatske.

Upitnik se sastojao od četiri modula:

• Osnovna demografska i socio-ekonomska obilježja

• Zdravstveno stanje

• Korištenje zdravstvene zaštite

• Odrednice zdravlja

Rezultate istraživanja možete pročitati i preuzeti ovdje.