HZJZ: Služba za suzbijanje zlouporabe droga

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Objavljeno: 18. svibnja 2020.
1. Što je Projekt resocijalizacije? Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od...