Healthy Gateways – Zajednička akcija za pripravnost i odgovor na graničnim ulaznim mjestima

Zračni, pomorski, riječni, željeznički i cestovni promet, kao glavni oblici transporta ljudi i dobara u Europi igraju važnu ulogu u svakodnevnom životu i ekonomiji.

Uporište projekta Joint Action Healthy Gateways (The Joint Action Preparedness and action at points of entry (ports, airports, and ground crossings) čine prethodni projekti (SHIPSAN, AIRSAN, EPISouth, REACT, ECDC RAGIDA, ECDC-EFSA VectorNet, FRONTEX) koji su rezultirali umrežavanjem stručnjaka za pomorski i zračni promet te razvijanjem platformi za e-učenje i treninga radi prijenosa znanja i razmjene iskustava. Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije koje se koriste u transportu i na graničnim prijelazima čine temelj za izradu planova za izvanredne situacije i treninga i vježbi u ovom projektu, koji će biti karika u provođenju smjernica u praksi te implementaciji u nacionalne planove.

Osnovni ciljevi ovoga projekta su osiguravanje i koordinacija suradnje između 18 zemalja sudionica i jačanje kapaciteta u borbi protiv prijetnja po ljudsko zdravlje na ulaznim mjestima, koja uključuju zračne i pomorske luke te cestovne granične prijelaze, kako bi doprinijeli visokom stupnju javnozdravstvene zaštite u Europskoj Uniji.

Trajanje projekta: 1. svibnja 2018. – 30. travnja 2021.
Voditelj projekta: Pavle Jeličić, dr. med., spec. epidem., univ. mag. admin. sanit.
Financiranje od strane Europske komisije: 3 000 000 €
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: https://www.healthygateways.eu/