Joint Action Healthy Gateways

Zračni, pomorski, riječni, željeznički i cestovni promet, kao glavni oblici transporta ljudi i dobara u Europi igraju važnu ulogu u svakodnevnom životu i ekonomiji.

Uporište Joint Action Healthy Gateways čine prethodni projekti (SHIPSAN, AIRSAN, EPISouth, REACT, ECDC RAGIDA, ECDC-EFSA VectorNet, FRONTEX) koji su rezultirali umrežavanjem stručnjaka za pomorski i zračni promet te razvijanjem platformi za e-učenje i treninga radi prijenosa znanja i razmjene iskustava. Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije koje se koriste u transportu i na graničnim prijelazima čine temelj za izradu planova za izvanredne situacije i treninga i vježbi u ovom projektu, koji će biti karika u provođenju smjernica u praksi te implementaciji u nacionalne planove.

Osnovni ciljevi ovoga projekta su osiguravanje i koordinacija suradnje između 18 zemalja sudionica i jačanje kapaciteta u borbi protiv prijetnja po ljudsko zdravlje na ulaznim mjestima, koja uključuju zračne i pomorske luke te cestovne granične prijelaze, kako bi doprinijeli visokom stupnju javnozdravstvene zaštite u Europskoj Uniji.

Trajanje projekta: 1. svibnja 2018. – 30. travnja 2021.
Voditelj projekta: Pavle Jeličić, dr. med., spec. epidem., univ. mag. admin. sanit.
Financiranje od strane Europske komisije: 3 000 000 €
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/801493/summary