Najveći broj nesreća uzrokovanih nestručnim rukovanjem kemikalijama posljedica je neznanja. Zato se u europskom pa i nacionalnom zakonodavstvu vrlo često za različite poslove s i oko kemikalija sugerira potreba dobro educiranog kadra koji rukuje kemikalijama, a posebice onog pod čijim se neposrednim nadzorom proizvode, stavljaju na tržište i koriste opasne kemikalije. Iz tog je razloga već Zakon o otrovima iz 1999. godine propisao obaveznu edukaciju djelatnika u pravnim i fizičkim osobama koje u svom poslovanju koriste kemikalije. Kasnije je Zakonom o kemikalijama iz 2005. godine kao i njegovim izmjenama i nadopunama to isto definirano.
Analizom perioda od kada se provodi edukacija ustanovljen je trend pada broja nesreća, a posebice teških nesreća koje uključuju fatalno stradavanje ljudi uslijed neželjenog dodira s opasnim kemikalijama, a posebice dodira s otrovima ili čak jakim otrovima. Zato se i s najnovijim Zakonom o kemikalijama – pročišćeni tekst (NN 18/13, 115/18, 37/20) nastavilo s praksom obveznog školovanja svih onih koji su uključeni u rukovanje kemikalijama bilo da se radi o proizvodnji, stavljanju na tržište ili rukovanju kemikalija. Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodi tu edukaciju sukladno Rješenju Ministarstva zdravstva.

Sukladno članku 17. Zakona o kemikalijama ravnatelj HZJZ-a uz suglasnost Ministarstva zdravstva donosi program stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija:

Odluka ravnatelja

Program stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Elektronske verzije priručnika za edukaciju radnika o zaštiti od opasnih kemikalija, kao i udžbenika za edukaciju odgovornih osoba, dostupne su putem slijedećih poveznica:

Priručnik (radnici) – Zašto i kako povećati sigurnost pri radu s opasnim kemikalijama

Handbook (workers) – Why and how to increase safety when handling hazardous chemicals?

Udžbenik (odgovorne osobe) – Siguran rad s kemikalijama