Vezane teme: Voda

bujica

Upute za stanovnike poplavljenih područja

HZJZ preporučuje sljedeće mjere za sprječavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima na poplavljenim područjima u Hrvatskoj. Poplavne vode...

Svjetski dan voda 2018.

Konferencijom Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) u Rio de Janeiru je 1992. godine preporučena „Deklaracija o okolišu i...

Svjetski dan voda

Voda je opće nasljedno dobro, čiju vrijednost moraju svi poznavati (Iz Europske povelje o vodi)
Geneva

Protokol o vodi i zdravlju

Sabor Republike Hrvatske je 24. ožujka 2006. godine donio Zakon o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju (Protokol) uz Konvenciju...