Vezane teme: Praćenje zarazne

Ponovna pojava ospica u Hrvatskoj

Nakon više od godinu dana, ponovno su se pojavile ospice u Hrvatskoj. Od teritorijalno nadležnih zavoda za javno zdravstvo Splitsko–dalmatinske...

Zika virusna infekcija

    Svjetska zdravstvena organizacija je grupiranje neuroloških poremećaja i malformacija novorođenčadi povezanih sa zika virusnom infekcijom koje se bilježi...

Ebola – informacije za putnike

  Revidirano 17.7.2015. Što je ebola? Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole. Prenosi se...