Donacije

2020. 

Izvješće: IZVJEŠĆE O DONACIJAMA – rujan_2020 (datum objave:12.10.2020.)


Kolovoz:

Izvješće: IZVJEŠĆE O DONACIJAMA _kolovoz_2020 (datum objave:11.09.2020.)


Ožujak:

Izvješće: IZVJEŠĆE O DONACIJAMA ožujak_2020 (datum objave: 08.04.2020)


Travanj:

Izvješće: IZVJEŠĆE O DONACIJAMA_travanj_2020 (datum objave: 07.05.2020)


Svibanj:

Izvješće: IZVJEŠĆE O DONACIJAMA – svibanj_202o (datum objave: 08.06.2020)


Lipanj:

Izvješće:  IZVJEŠĆE O DONACIJAMA – lipanj_2020 (datum objave: 10.07.2020)


Srpanj:

Izvješće: IZVJEŠĆE O DONACIJAMA – srpanj_2020 (datum objave: 07.08.2020)