Ovlaštenja i dozvole

Ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine

  • iz medicine rada i športa
  • iz psihijatrije
  • iz epidemiologije (dodatak – rješenje o promjeni glavnog mentora)
  • iz kliničke mikrobiologije
  • iz javnozdravstvene medicine

 

Akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije – Služba za zdravstvenu ekologiju

Potvrda o akreditaciji

 

 

 

Akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije – Služba za mikrobiologiju/Odjel za tuberkulozu

Odjel za tuberkulozu, Službe za mikrobiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo akreditirani je medicinski laboratorij od strane Hrvatske akreditacijske agencije, prema normi HRN EN ISO 15189:2012 Medicinski laboratoriji – posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost za odabrana ispitivanja iz područja bakteriologije, 13.05.2022. Laboratorij se priprema za proširenje područja akreditacije. Cilj našeg sustava upravljanja je pružiti što kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. To se postiže uspostavom, održavanjem i trajnim poboljšavanjem sustava kvalitete.

Svo osoblje Odjela za tuberkulozu, upoznato je s dokumentacijom vezanom uz rad u laboratoriju koja je pridružena uz određena radna mjesta, ima odgovarajuću stručnost i dobro je uvježbano u provođenju svih postupaka u skladu sa zahtjevima Norme i propisanim postupcima.

Ispitivanja iz akreditiranih područja provedena u našem akreditiranom laboratoriju i nalazi izdani na osnovu tih ispitivanja, međunarodno su priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

Potvrda o akreditaciji