Plan nabave po godinama

2022.

 

Plan Nabave 2022 (datum objave:24.01.2022.)

1.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 (datum objave:26.04.2022.)

2.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 (datum objave:08.07.2022.)

2021.

1. Izmjena i dopuna plana nabave- 2021 godina (datum objave:22.07.2021.)

Plan Nabave 2021.

2020.

Plan Nabave 2020.

2019.

Plan Nabave 2019

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.