Obzor 2020 i Obzor Europa

Okvirni programi EU za istraživanje i inovacije predstavljaju višegodišnje financijske instrumente Europske unije koji služe ostvarivanju  ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije te provedbu europskog istraživačkog prostora (ERA).

Obzor 2020. (Horizon 2020) je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Obzor 2020. je doprinijeo ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Misao vodilja ovog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješav anja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

 

Obzor Europa je deveti okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije. Riječ je o najvećem javnom programu za istraživanja i inovacije u svijetu čiji proračun za razdoblje 2021. – 2027. godine iznosi više od 95 milijardi eura.

Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To ga čini najambicioznijim te ujedno i najvećim transnacionalnim okvirnim programom za istraživanje i inovacije u svijetu.

Novosti u Programu Obzor Europa su misije (Missions), novi instrument koji je usmjeren, mjerljiv, vremenski ograničen i s jasnim proračunskim okvirom za iznalaženje odgovora na izazove društva te od zajedničkog značaja za cijelu Uniju. Uvodi se i novi pristup partnerstvima (European Partnerships) temeljen na učinkovitosti, jasnom životnom ciklusu i kvaliteti provedbe.

Prvim strateškim planom programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2024. utvrdile su se strateške smjernice za usmjeravanje ulaganja u prve četiri godine njegove provedbe temeljene na:

  • promicanju otvorene strateške autonomije vođenjem razvoja ključnih digitalnih, razvojnih i novih tehnologija, sektora i vrijednosnih lanaca
  • obnovi europskih ekosustava i bioraznolikosti te održivo upravljanje prirodnim resursima
  • digitalnom putu prema Europi kao prvom kružnom, klimatski neutralnom i održivom gospodarstvu
  • stvaranju otpornijeg, uključivijeg i demokratskijeg europskog društva.

Misao vodilja novog programa za istraživanje i inovacije jest unificiranje i pojednostavljenje pravila provedbe istraživačkih projekata uvođenjem novog korporativnog modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Corporate Model Grant Agreement) koji bi se trebao primjenjivati na većinu europskih programa financiranja u programskom razdoblju 2021. – 2027.

 

Natječaji su organizirani u klastere:

Klaster 1 – Zdravlje

Klaster 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Klaster 3 – Civilna sigurnost za društvo

Klaster 4 – Digitalizacija, industrija i svemir

Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost

Klaster 6 – Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Popis i kontakt informacije nacionalnih osoba za kontakt se nalaze ovdje.

 

Unutar šest destinacija otvoreno je 26 natječaja za prijavu projektnih prijedloga za Klaster 1 – Zdravlje koji se nalaze na stranici portala Funding & tender opportunities. 

Opise tema i natječaja te uvjete prijave moguće je pronaći u slijedećim dokumentima:

Glavni radni program 2021.–2022. – 1. Uvod
Glavni radni program 2021.–2022. – 4. Zdravlje
Glavni radni program 2021.–2022. – 13. Opći aneksi.

Za sve navedene natječaje rok prijave je 21. rujna 2021. godine.