Prijelazni instrument: Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s problemima mentalnog zdravlja

Twinning je pokrenut u svibnju 1998. godine kao jedan od osnovnih instrumenata EU za izgradnju institucija, s ciljem pružanja pomoći zemlji korisnici putem modernizacije ireorganizacije njezine javne uprave, razvoja ljudskih resursa, kao i harmonizacije pravosuđa i odredbi s acquisom EU. Kako bi se suočila s tim izazovima, EU je razvila sustav Twinninga kao instrumenta administrativne suradnje između javne uprave zemalja korisnica i institucija zemalja članica EU s ciljem pružanja pomoći i prijenosa znanja povezanih s primjenom i provođenjem acquisa Europske unije.


TWINNING PROJEKT PROVODE:
•Trimbos Institut, Nizozemski institut za mentalno zdravlje i ovisnost

PARTNERI NA PROJEKTU:
•Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
•Hrvatski zavod za javno zdravstvo
•Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

Cilj projekta:
Opći cilj projekta je povećanje zaštite i unapređenje mentalnog zdravlja, uključujući pristupačnije i učinkovitije liječenje i rehabilitaciju osoba s poremećajima mentalnog zdravlja.

Trajanje projekta: Za provođenje ovog Twinning projekta predviđeno je 12 mjeseci.

Korisnik:
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske glavni je korisnik ovog projekta.
Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo Zdravlja, povjerila je provođenje ovog Twinning projekta Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Očekivani rezultati:
Rezultat 1: Pripremljene preporuke za unapređenje postojećeg sustava ranog prepoznavanja problema mentalnog zdravlja i mentalnih poremećaja, izvanbolničke skrbi i usluga skrbi u zajednici nakon bolničkog liječenja.
Rezultat 2: Pripremljene smjernice za unapređenje i zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici.
Rezultat 3: Ojačani kapaciteti zdravstvenih i nezdravstvenih stručnjaka za rano prepoznavanje i zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici.
Rezultat 4: Povećana informiranost javnosti o važnosti zaštite mentalnog zdravlja i ranog prepoznavanja mentalnih poremećaja, kao i povećanje dobrih mogućnosti liječenja i skrbi nakon bolničkog liječenja.