Odsjek za mentalne poremećaje s registrom za psihoze i registrom izvršenih samoubojstava

MENTALNI POREMEĆAJI U HRVATSKOJ

MENTAL DISORDERS IN CROATIA

Mentalni poremećaji relativno su visoke prevalencije, često počinju u mlađoj odrasloj dobi, mogućeg su kroničnog tijeka, smanjuju kvalitetu života i znatno sudjeluju u korištenju zdravstvenih resursa. U Hrvatskoj, kao i globalno, mentalni poremećaji predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih izazova.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije za ukupno opterećenje bolestima (DALYs) za Hrvatsku, mentalni i neurološki poremećaji na 2. su mjestu među vodećim skupinama bolesti; kod muškaraca s udjelom 20,7%, a kod žena s udjelom od 25,6%. Također, među 10 vodećih pojedinačnih uzroka opterećenja bolestima, tri su iz skupine mentalnih poremećaja: unipolarni depresivni poremećaji s udjelom 7,5 na 3. mjestu, slijede mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom s udjelom 4,7% te Alzheimerova i druge demencije s udjelom 2,6% na 7. mjestu.

Skupina mentalnih poremećaja prema broju hospitalizacija sudjeluje s oko 7% u ukupnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj. Najveći broj hospitalizacija u dobi je 20-59 godina što ovu dijagnostičku skupinu svrstava, uz novotvorine, u vodeće uzroke bolničkog pobola radnosposobnog stanovništva. Mentalni poremećaji su i vodeća skupina po korištenju dana bolničkog liječenja s udjelom od 20-25%.

U 2013. godini registrirane su 40.422 hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja od kojih je 70,6% bilo u dobi 20-59 godina. Ukupno je 1.359.112 dana bolničkog liječenja (BOD) korišteno za skupinu mentalnih poremećaja (slika 1).

Slika / Figure 1
VODEĆE SKUPINE BOLESTI PO BOLNO-OPSKRBNIM DANIMA U HRVATSKOJ 2013. GODINE/ Leading disease groups by bed days, Croatia, 2013

bolesti-graf-2013

Najčešći uzroci hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja u 2013. godini bili su mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom s udjelom 19,2%, shizofrenija (15,5%), depresivni poremećaji (13,3%), reakcije na teški stres uključujući posttraumatski stresni poremećaj (7,3%) i mentalni poremećaji zbog oštećenja i disfunkcije mozga i tjelesne bolesti (7,1%) (slika 2). Prema broju korištenih dana bolničkog liječenja zbog mentalnih poremećaja vodeća dijagnoza je shizofrenija s udjelom od 29,2%, slijede poremećaji uzrokovani alkoholom (13,1%), depresivni poremećaji (11,0%) i mentalni poremećaji zbog oštećenja i disfunkcije mozga i tjelesne bolesti (7,4%).

Slika / Figure 2
VODEĆE DIJAGNOZE U HOSPITALIZACIJAMA ZBOG MENTALNIH POREMEĆAJA U HRVATSKOJ 2013. GODINE/ Leading diagnoses in hospitalizations of mental disorders, Croatia, 2013

mentalne-hospitalizacije-graf-2013

 

Voditeljica odsjeka
Maja Silobrčić Radić, dr. med.
specijalist epidemiologije

Kontakti
telefon: (01) 4863 306
telefaks: (01) 4863 271