Više o Odjelu za promicanje odgovornog spolnog ponašanja

Odgovorno spolno ponašanje

Odgovorno spolno ponašanje važna je odrednica spolnog i reproduktivnog zdravlja. Podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji je usmjeren zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja i koji omogućava pozitivan pristup prema spolnosti, ostvarivanje zadovoljavajućih i sigurnih spolnih iskustava, reprodukcije i željenog roditeljstva, te izbjegavanje mogućih neželjenih posljedica spolnog ponašanja, a to su u prvom redu spolno prenosive bolesti (infekcije) i neplanirana (maloljetnička) trudnoća.

Dio mladih se upušta u rizična spolna ponašanja koja mogu imati negativna trenutačna (spolno prenosive infekcije i neplanirana trudnoća) i dugoročna (kronične upalne bolesti, teškoće zanošenja i neplodnost, zloćudne i životno ugrožavajuće bolesti) djelovanja na zdravlje.

 • prosječna dob stupanja u spolne odnose u Hrvatskoj je prema nizu istraživanja 16 – 17 godina
 • 14 % petnaestogodišnjaka (21 % mladića i 6 % djevojaka) izjavilo je da je imalo rani spolni odnos (u dobi 15 godina ili ranije) , a od njih
  •    32 % (35 % mladića i 47 % djevojaka) nije koristilo zaštitu (kondom) kod posljednjeg spolnog odnosa  (HBSC 2013/2014, HZJZ)
 • dio (18 %) navodi korištenje manje pouzdanih metoda zaštite od trudnoće kao prekinuti snošaj (15 % mladića i 30 % djevojaka) (HBSC 2013/2014, HZJZ)
 • 30 % mladih u dobi 18 do 25 godina nije koristilo kondom prilikom prvog spolnog odnosa, dok prilikom posljednjeg spolnog odnosa njih 45 % nije koristilo kondom, a samo 20 % je izjavilo da dosljedno koristi kondom (Landripet i sur., 2011)

Rizična spolna ponašanja povećavaju rizik za zarazu HIV-om i drugim spolno prenosivim infekcijama (SPI) i neplaniranu trudnoću. Prema prijavama zaraznih bolesti i podacima iz zdravstvenih ustanova i istraživanja u Hrvatskoj se u posljednjih pet godina godišnje prosječno bilježi:

 • 340 klamidijskih infekcija (HZJZ). Prevalencija klamidijskih infekcija kod adolescenata i mladih do 25 godina, prema različitim istraživanjima, kreće se od 3,5 do 6,2 % (Božičević i sur., 2006.)
 • 150 hepatits B infekcija te 180 hepatitis C infekcija (asimptomatske infekcije i akutno oboljeli od hepatitisa B/C) – značajno smanjenje učestalosti hepatitisa B nakon uvođenja cijepljenja u redovni program cijepljenja (1999. u 6. razred osnovne škole 2007. u dojenačkoj dobi (HZJZ)
 • 40 oboljelih od sifilisa i 17 od gonoreje (HZJZ)
 • 100 oboljelih od zaraze HIV-om. U razdoblju 1985-2017. zabilježeno je oko 1500 osoba zaraženih HIV-om, a oko 200 oboljelih umrlo je od AIDS-a; većina od ukupnog broja slučajeva se zarazila spolnim putem prijenosa virusa; spolni odnos između muškaraca je najčešći prijavljeni put prijenosa (>60 % svih slučajeva ), dok je drugi najčešći spolni put prijenosa između žene i muškarca (30 %) (HZJZ)
 • u 2017. gotovo 1.000 adolescentica u dobi ispod 20 godina je rodilo (235 poroda maloljetnica u dobi ≤17 godina, 752 poroda u mlađih punoljetnica u dobi 18-19 godina), što je oko 3 % od ukupnog broja poroda (stopa 9,7 na 1000 djevojaka ispod 20 navršenih godina života); broj mladih djevojaka do 20 godina među ženama koje obavljaju pobačaj na zahtjev bio je 157 (6,5 % od ukupnog broja namjernih prekida trudnoće), od čega 49 slučajeva u maloljetnica do 18. godine života (2 % namjernih pobačaja). Tijekom 2017. bilo je gotovo 2.500 prekida trudnoće na zahtjev žena (39 % od ukupnog broja prijavljenih pobačaja), najviše u žena u dobi 30-39 godina i koje već imaju djecu (1.152 ili 48 %) (HZJZ)

S ciljem uklanjanja i smanjenja udjela rizičnih spolnih ponašanja (rano započinjanje seksualnog života, veći broj partnera te neuporaba kondoma) i s njima povezanih negativnih zdravstvenih posljedica, Odjel za promicanje odgovornog spolnog ponašanja provodi informiranje, edukaciju i savjetovanje o usvajanju vještina donošenja odluka, ponašanja i životnih stilova koji pozitivno djeluju na zdravlje – uključujući primjenu protektivnih ponašanja i mjera koje smanjuju rizik za spolno prenosive infekcije, uključujući HIV te neželjenu trudnoću.

U okviru Odjela djeluje Savjetovalište za HIV/spolno zdravlje i centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV u kojem radi tim stručnjaka koji korisnicima pružaju usluge individualnog, besplatnog i anonimnog savjetovanja i testiranja na HIV (prema mogućnostima moguće je i testiranje na hepatitis B, hepatitis C i sifilis), savjetovanja o spolno prenosivim bolestima (infekcijama), dijeljenja edukativno informativnog materijala (brošura i letaka) i kondoma te pomoć pri upućivanju na liječenje i podršku.

 

Savjeti za očuvanje spolno zdravlja

Donosite pravilne odluke za zdravlje. Znanje i odgovorno ponašanje najbolja su prevencija!

 • Saznajte i informirajte se o HIV/AIDS-u i drugim spolno prenosivim bolestima (infekcijama). Znanje o rizicima i načinima zaštite temelj su prevencije bolesti i zaštite zdravlja.
 • Odgodite spolne odnose dok ne budete spremni. Rani spolni odnosi donose rizike za zdravlje. Izbjegavanje ranih spolnih odnosa znači ostvariti spolni odnos u punoj fizičkoj i psihičkoj zrelosti i kada Vi to želite, te koji će se temeljiti na ljubavi, poštovanju i uvažavanju želja i stavova oba partnera.
 • Koristite zaštitu. Pravilno i dosljedno korištenje zaštite (kondoma) pruža istodobnu zaštitu od HIV-a, mnogih drugih SPI te neželjene trudnoće i znači brigu o vlastitom zdravlju i zdravlju partnera.
 • Ne mijenjajte često spolne partnere. Veći broj seksualnih partnera povećava rizik za zarazu spolno prenosivim infekcijama.
 • Ne koristite alkohol i droge! Uzimanje alkohola i drugih psihoaktivnih sredstava pridonosi rizičnim spolnim ponašanjima – utječe na sposobnost razboritog prosuđivanja i može dovesti do nepromišljenih postupaka i spolno vezanih specifičnih rizika.
 • Testirajte se ako ste bili u situaciji u kojoj ste se mogli zaraziti. SPI često nemaju nikakvih simptoma, stoga su preventivni pregledi kod liječnika važni. Testiranje i preventivni pregledi omogućavaju rano otkrivanje infekcije i uspješnije liječenje, čime se smanjuju ili sprječavaju komplikacije, poboljšava prognoza i kvaliteta života oboljelih, te sprječava nehotičan prijenos zaraze.

Publikacije

Savjetovanje i testiranje na HIV

Prirucnik za HIV savjetovanje i testiranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

O priručniku za HIV savjetovanje i testiranje

Socijalni marketing u HIV/AIDS preventivnim programima, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2012.

Uvođenje i vrednovanje programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje” – prikaz rada Centara za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj u razdoblju 2003-2006. godine (Increased access to voluntary counselling and testing services – overview, implementation and evaluation 2003.-2006.), Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.

Prikaz rada centara za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj prema teorijama menadžerskih sustava, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.

Radionica „HIV savjetovanje i testiranje“ – edukacija djelatnika Centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno HIV savjetovanje i testiranje  (Voluntary HIV counselling and testing workshop), Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.

Repeat HIV Testing at Voluntary Testing and Counseling Centers in Croatia: Successful HIV Prevention or Failure to Modify Risk Behaviors?, Matković-Puljić i sur., PLoS One, 2014.

HIV/AIDS stigma i diskriminacija – Pojmovnik HIV/AIDS-a

Implementation of Joint action on improving quality in HIV prevention- How can we contribute to HIV preventive programs in Croatia? – Lessons learned from Croatia, Ouality action conference, HZJZ, Berlin, 2016. – poster prezentacija

Prikaz rada Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV (CST) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u razdoblju 2004-2014. godine, 3. Hrvatski epidemiološki kongres, HZJZ, Šibenik, 2015. – poster prezentacija

Akcija testiranja na HIV u LGBT centru Zagreb (MSM) tijekom europskog tjedna testiranja na HIV 2014., 3. Hrvatski epidemiološki kongres, 2015., HZJZ, Šibenik– poster prezentacija

Praćenje HIV infekcije i AIDS-a (Second generation surveillance)

Izvještaj o iskustvima Hrvatske u održivosti HIV/AIDS preventivnih programa nakon financiranja projekta Globalnog Fonda (GF)
“Towards Domestic Financing of National HIV Responses – Lessons Learnt from Croatia”

HIV i spolno prenosive infekcije (sifilis, hepatitis B) i rizična ponašanja u skupina s povećanim rizikom od HIV infekcije: rezultati drugog vala istraživanja seroprevalencije 2011-2014., 3. Hrvatski epidemiološki kongres, HZJZ, Šibenik, 2015. – poster prezentacija

„Istraživanje seroprevalencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti u skupina s povećanim rizikom za infekciju HIV-om“ (2011-2014), Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s županijskim zavodima za javno zdravstvo.

„Istraživanje prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Hrvatskoj“, 2014/2015 nositelj Škola narodnog zdravlja A. Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, partner Hrvatski zavod za javno zdravstvo, suradnici Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“, udruga Terra i Let. HIV and hepatitis C prevalence, and related risk behaviours among people who inject drugs in three cities in Croatia: Findings from respondent-driven sampling surveys, Handanagić i sur., International Journal of Drug Policy, 2016.

Rizici zaraze HIV-om među ženama koje se bave prostitucijom u Zagrebu i Splitu 2008.-2014., Katedra za seksologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja A. Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Letak – rezultati istraživanja 2014.

Bihevioralno istraživanje spolnog ponašanja MSM populacije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Udruga Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, 2009.
Letak – rezultati istraživanja 2009.

Bihevioralno istraživanje spolnog ponašanja MSM populacije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Udruga Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, 2007.
Letak – rezultati istraživanja 2007.

Risk factors influencing non-use of condoms at sexual relations in populations under heightedend risk, Medić i sur., Collegium Antropologicum, 2014.

Druga generacija praćenja HIV infekcije i AIDS-a u Republici Hrvatskoj 2003. – 2006., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006., u okviru Projekta Ministarstva zdravlja: “Unapređenje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“, Program HIV-5: „Poboljšanje praćenja HIV infekcije u Hrvatskoj“

Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama s povećanim rizikom, Branko Kolarić, doktorska disertacija, Medicinski fakultet, 2007.

Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a

HIV/AIDS surveillance in Croatia, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2007.

Epidemiologija HIV/AIDS-a u Hrvatskoj i rad centara za besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV, Infektološki Glasnik, 2013.

Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2011. – 2015.

Evaluacija Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a, UN Tematska skupina za HIV/AIDS u Republici Hrvatskoj 2009.

HIV/AIDS / Spolno zdravlje
Spolno zdravlje – javno-zdravlje.h
Spolno zdravlje – www.spolnozdravlje.hr
Europski centar za kontrolu bolesti (ECDC) : HIV, Sexually Transmitted Infections and viral Hepatitis
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO): HIV/AIDS  Sexually transmitted infections 

 

JAVNOZDRAVSTVENA KAMPANJA “ZNANJE POBJEĐUJE”

logocroaids- Znanje pobjeđujeHrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine u suradnji s državnim institucijama i udrugama organizira javnozdravstvenu kampanju pod sloganom „Znanje pobjeđuje“.  Na taj način šaljemo poruku svima, a prvenstveno mladima, da su edukacija, zaštita i testiranje glavne mjere prevencije  spolno prenosivih bolesti, uključujući HIV/AIDS.  Edukacija – znanje o rizicima i načinima zaštite, testiranje – saznati status infekcije; omogućuje ranu dijagnozu i uspješnije liječenje, a ujedno se sprečava i širenje zaraze u populaciji – znanje o značajkama HIV epidemije kako bismo mogli kreirati ciljane peventivne programe i aktivnosti.

Logo i slogan preventivnog programa CRO AIDS – Znanje pobjeđuje čini crvena vrpca u obliku petlje – AIDS Awareness Ribbon ili Red Ribbon – simbol je sprečavanja, suzbijanja i liječenja HIV/AIDS-a, podizanja svjesnosti o HIV/AIDS-u i doprinosa smanjenju stigmatizacije povezanoj s tom bolešću. Obrnuti red ribbon u obliku slova V označava pobjedu (početno slovo V – znak za Victory), a crveni kvadrati – hrvatske „kockice“ simbol su za Hrvatsku.

Kampanja se provodi tijekom studenog i prosinca povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, a od 2013. i  povodom Europskog tjedna testiranja na HIV  putem  plakata i letaka u vozilima javnog prijevoza, ljekarnama, fakultetima i zdravstvenim ustanovama u mreži gradova u Hrvatskoj te emitiranja televizijskog i radio spota. Od 2013. provodimo kampanju i u ljetnim mjesecima u kojoj smo s preventivnim porukama prisutni na svlačionicama na hrvatskim plažama, obzirom da je ljeto obično vrijeme odmora, opuštanja, češćeg druženja s nepoznatim ljudima i samim time češćih situacija neplaniranog spolnog odnosa te situacija s većim rizikom od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće.

 

Znanje pobjeđuje – Letak 2015.

Znanje pobjeđuje – Plakat 2015.

Znanje pobjeđuje – Letak 2014.

Znanje pobjeđuje – Letak 2013.

Znanje pobjeđuje – Letak 2012.

Znanje pobjeđuje – Letak 2011.

Edukativni letak o HIV/SPI – opća populacija – Letak 2012.

Edukativni letak o HIV/SPI – MSM – Letak 2012.

Edukativni HIV&SPB kalendar 2014.

Svjetski dan AIDS-a 2015. – Letak “VOLI I BUDI ZDRAV – Informiraj se, zaštiti se, testiraj se!”

Svjetski dan AIDS-a 2015. – Plakat “VOLI I BUDI ZDRAV – Informiraj se, zaštiti se, testiraj se!” (1)

Svjetski dan AIDS-a 2015. – Plakat “VOLI I BUDI ZDRAV – Informiraj se, zaštiti se, testiraj se!” (2)

Edukativne računalne igre – http://javno-zdravlje.hr/igre/

Kvizovi  o HIV/AIDS-u/spolnom zdravlju – http://javno-zdravlje.hr/kvizovi/aids/

Video & audio materijali

Edukativno-promotivni spot 2015.:

https://www.youtube.com/watch?v=MD5vh_Nq4TI

Edukativno-promotivni spot 2014:
http://www.youtube.com/watch?v=vhOC6WqVVBk

Edukativno-promotivni spot 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=8QkoX2c_BfI

Ponekad je dovoljno Saznati.
http://www.youtube.com/watch?v=NtpYsKj4atU

Radijski spot:
https://soundcloud.com/hzjz/hzjz-hiv-savjetovaliste-radio_reklama

Radijski spot:
https://soundcloud.com/hzjz/prevencija-spb-hiv-2013-radio