Zakon o provedbi uredbe o biocidima (NN 39/2013)

Konsolidirana Uredba o biocidima do 10.06.2021.

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 5/14)

 

Nadalje se neće objavljivati novi pravilnici s popisom aktivnih tvari, nego se moraju pratiti uredbe Europske komisije koje će to definirati.