Sve uredbe Europske unije koje se odnose na kemikalije propisuju postojanje Službe za pomoć kako na europskoj razini tako i na nacionalnoj. Sukladno zakonima o provedbama spomenutih uredbi pri Službi za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ustanovljena je Služba za pomoć po pitanju provedbe Uredbe CLP (Uredba (EZ) br. 1272/2008) koja propisuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje kemikalija. No ta Uredba usko je vezana uz Uredbu REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006) o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, Uredbu o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (Uredba (EZ) br. 689/2008), Uredbu o biocidnim proizvodima (Uredba (EZ) br. 528/2012), ali i uz nacionalno zakonodavstvo, a posebice uz Zakon o kemikalijama (NN 18/2013) i pripadajuće mu pravilnike. Zato smo otvoreni i za pitanja o REACH-u, biocidima, PIC proceduri i nacionalnom zakonodavstvu. U izborniku su te teme odvojene kako bi bilo što lakše pratiti brojna pitanja koja su nam postavljena i koja svakodnevno stižu.
Predstavnik Službe za toksikologiju HZJZ član je upravljačke skupine europskog HelpNet-a za CLP. Kako na sastancima te skupine sudjeluju i predstavnici upravljačkih skupina HelpNet-a za REACH i za biocide i kako se na tim sastancima razmatraju problemi vezani uz sve spomenute Uredbe onda je i Služba za toksikologiju upoznata sa svim problemima vezanim uz kemikalije koji se javljaju u bilo kojoj zemlji EU. To je još jedan razlog zašto uz Službu za pomoć za CLP (Helpdesk za CLP) na našoj stranici odgovaramo i objavljujemo odgovore na brojna pitanja koja spadaju u domenu Helpdeska za REACH, Helpdeska za biocide, Helpdeska za PIC (izvoz-uvoz) i Helpdeka za nacionalno zakonodavstvo.

Za postavljanje pitanja predvidjeli smo obrazac na koji možete on-line pristupiti preko poveznice Postavite nam pitanje na početnoj stranici Službe za toksikologiju ili izravno ovdje.