Poštovani molim Vas da mi odgovorite na email, pošto istražujem regulativu vezanu za hemikalije u susjednim državama. Naime interesuje me da li prilikom uvoza hemikalijia ili biocida u Republiku Hrvatsku uvoznik plaća naknade i kolike, i da li je naknada propisana u fiksnom iznosu ili zavisi od količine uvoza.
Odgovor:
Odobrenja za uvoz kemikalija u RH ovisi o tome koliko je kemikalija opasna. Ako se radi o opasnoj kemikaliji prije uvoza treba biti načinjen sigurnosno-tehnički list (STL) prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH).Detaljne upute o načinu ispunjavanja te obrazac preko kojeg se to može učiniti može se naći na stranicama našeg Zavoda www.hzt.hr.
Tako ispunjeni STL treba dostaviti u naš Zavod. To se naplaćuje 400 kn + PDV.

 

 

Ja sam predstavnik kompanije XY u Hrvatskoj.
Za potrebe jednog projekta, trebali bismo listu tvari kemikalija koje se tretiraju kao opasni otpad?
Na Vašim stranicama nisam uspio pronaći tu informaciju, možda negdje drugdje ?
Stvar mi je vrlo hitna pa bih Vas zamolio za hitan odgovor

Odgovor:
Nećete tako lako naći listu otpadnih kemikalija, jer svaka kemikalija na kraju svojeg životnog vijeka postane neka vrsta otpada. To se događa već u slučaju isteka roka valjanosti ili zbog promjene njezinih fizikalno kemijskih svojstava (raspad, onečišćenje itd.).
Kemikalije i tijekom uporabe postanu otpad i kao takve se onda zbrinjavaju. Mi smo preuzeli katalog otpada od EZ i njihovi brojevi su posve jednaki našima. To najčešće nisu definirane tvari nego smjese svakakvih kemikalija, npr. otpad na bazi halogeniranih otapala nastao odmašćivanjem metalnih predmeta.

 

 

Mora li se uvijek koristiti rukavice kod nekog proizvoda koji je označen kao iritans koji nadražuje kožu? Mogu li se javite neke veće posljedice kod dugotrajne primjene?

Odgovor:
Proizvođači sredstava za čišćenje u domaćinstvu vrlo često loše označavaju svoje proizvode.
Znak opasnosti X zapravo ne postoji i ne znači ništa, a znakovi Xn i Xi su ispravni prema našim propisima i EU direktivama.

 

 

U tvrtci se koriste dvije kemikalije od kojih je jedna otrovna ako se udiše, uzrokuje jako nadraživanje oka, može nadražiti dišni sustav, nadražuje kožu, ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem, može izazvati alergijsku reakciju na koži i otrovna je za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Količina koja se uvozi je cca 200 kg godišnje.
1. Treba li imati zaposlenu osobu kemijske struke, odnosno može li to biti osoba kemijske struke srednje stručne spreme i je li to dovoljno.
2. Koji se ispiti iz toksikologije moraju položiti (da li za odgovornu osobu ili radnika)

Odgovor:
Sukladno Zakonu o kemikalijama i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili koje koriste opasne kemikalije, koje su razvrstane kako je opisano u pitanju, moraju pri obavljanju svojih poslova imati odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama. Osoba mora imati završen fakultet koji je propisan ranije spomenutim Zakonskim i podzakonskim aktima.
Ta osoba mora položiti tečaj za odgovorne osobe. Svi ostali radnici koji rade s opasnim kemikalijama moraju položiti tečaj za rad s opasnim kemikalijama.