Literatura – preuzimanje

Elektronske verzije priručnika za edukaciju radnika o zaštiti od opasnih kemikalija, kao i udžbenika za edukaciju odgovornih osoba, dostupne su putem slijedećih poveznica:

Priručnik (radnici) – Zašto i kako povećati sigurnost pri radu s opasnim kemikalijama

Handbook (workers) – Why and how to increase safety when handling hazardous chemicals?

Udžbenik (odgovorne osobe) – Siguran rad s kemikalijama