Deklaracije (naljepnice) i upute

Upute

1.1. Sadržaj naljepnice (deklaracije)
1.2. Uputa o radu s kemikalijom
1.3. Uputa o dekontaminaciji i pružanju prve pomoći
1.4. Uputa o izboru zaštitne opreme
1.5. Uputa o medicinskoj skrbi kod otrovanja
1.6. Upute za sigurno postupanje s kemikalijama

Dokumenti

2.1. Studije utjecaja na okoliš
2.2. Interventni planovi u zaštiti okoliša
2.3. Literaturni pregledi uz komentare

Upute

1.1. Sadržaj naljepnice (deklaracije)
Sadržaj naljepnice zapakirane tvari ili smjese koja je razvrstana kao opasna kemikalija propisan je Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP). Da bi izradili korektnu naljepnicu, osim članaka. 17.-34. Uredbe CLP, pažnju treba obratiti i na Priloge I. i II. Uredbe gdje su, između ostaloga, propisana veličina i sastav elemenata naljepnice (deklaracija), mogućnosti za odstupanja od zahtjeva označivanja i pakiranja te posebna pravila za označavanje i pakiranje određenih tvari i smjesa.
Situacija se donekle komplicira ukoliko je vaša opasna kemikalija ujedno i biocidni pripravak, boja, lak, deterdžent ili tome slično. Naime, u takvim će situacijama za izradu ispravne deklaracije (naljepnice), osim CLP Uredbe pažnju trebati obratiti i na neke dodatne zakonske akte, kao što su na primjer: Uredba (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih pripravaka, Uredba (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima i/ili zakonske akte koji se odnose na označivanje u prometu boja i lakova. Katkada će se raditi o kombinaciji više prethodno navedenih zakonskih akata kako bi izradili ispravnu i cjelovitu naljepnicu (deklaraciju).
Naravno da se ne smije zanemariti zakonske akte koji se odnose na zaštitu potrošača.
Ukoliko se ne uspijete snaći prilikom izrade cjelovite naljepnice (deklaracije, etikete), možete od nas zatražiti da Vam je izradimo. Ili nam možete poslati svoj primjerak da prekontroliramo njegovu ispravnost.
Natrag na vrh

1.2. Upute o radu s kemikalijom
Ako ste mislili da možete imati jednu uputu o radu sa svim kemikalijama onda ste se prevarili. I hrvatski i međunarodni propisi obvezuju vas da za svaku od kemikalija s kojom se radi u vašoj tvrtki imate posebnu uputu, jer se kemikalije ipak međusobno razlikuju prema razini opasnosti, drugim opasnim svojstvima koja posjeduju, agregatnom stanju, lipofilnosti, načinu ulaska u organizam, koncentracijama opasnih tvari, itd., itd. Naravno da ne možemo isključiti sličnosti među nekim kemikalijama, što nam olakšava posao, jer možemo često govoriti o skupinama vrlo sličnih kemikalija, ali ipak za svaku od kemikalija mora na radnom mjestu stajati posebna uputa. Možda su Vas neki podaci iznenadili? Onda Vam je jasno zašto morate imati takve posebne upute.
Mi smo izradili veći broj uputa o radu s pojedinim kemikalijama i trenutno posjedujemo pojedinačne upute za više stotina najčešće korištenih tvari i smjesa.
Ukoliko ste odlučili kod nas izraditi ili prekontrolirati ispravnost svojih uputa, i dalje to možete učiniti. Priredite popis kemikalija s kojima radite i pošaljite ih na našu adresu. Možete to učiniti i putem elektronske pošte.
Natrag na vrh

1.3. Upute o dekontaminaciji i pružanju prve pomoći
To su opće upute, koje naprosto morate imati na radnom mjestu. Možete ih nabaviti kod nas ili ih izraditi sami, ali nemojte raditi pogreške kao što su napravili neki.
Od nas upute možete nabaviti narudžbom na adresu ili preko elektronske pošte.
Natrag na vrh

1.4. Upute o izboru zaštitne opreme
Na prvi pogled se čovjeku čini da zaista ne može biti problem izabrati pravu zaštitnu opremu, ali je kod zaštitne opreme ipak najvažnije to da štiti i ne opterećuje. Najvažnije je izabrati pravu zaštitnu opremu za pojedinačni slučaj, a izbor ovisi ne samo o kemikaliji nego i o vrsti posla, hidrometeorološkim uvjetima, duljini boravka, itd., itd. Moramo naglasiti da se danas velika pozornost posvećuje izboru pravog materijala (npr. viton, butilna guma, nitrilna guma, PVC, itd.) posebnim istraživanja prodora pojedinih kemikalija kroz različite materijale ili razaranju materijala djelovanjem pojedinih kemikalija.
Danas svatko ima na raspolaganju baze podataka ili može puno toga saznati iz europskih normi o zaštitnim sredstvima, ali opet nije uvijek lako izabrati ono pravo. Mi smo tu na raspolaganju. Temeljem detaljnih podataka dati ćemo vam preporuku i savjete o izboru odgovarajuće zaštitne opreme.
Natrag na vrh

1.5. Upute o medicinskoj skrbi kod otrovanja
Nije problem u liječnicima nego u brojnosti kemikalija. Većini liječnika ništa ne znači vaša naljepnica ili čak uputa o radu s kemikalijom. On treba detaljnije podatke o učincima vašeg proizvoda ili opasne sirovine na ljudsko zdravlje, jer inače neće poduzeti specifične mjere propisane za pojedinačnu kemikaliju. Zato mi preporučujemo izradu jednostavne medicinske dokumentacije o kemikaliji, tj. uputu o medicinskoj skrbi. Mi preporučujemo takvu uputu držati na vidljivoj lokaciji u blizini mjesta na kojemu se radi s nekom kemikalijom. Osim toga, nije loše ukoliko će se uputa za pružanje prve pomoći nalaziti i u ormariću prve pomoći uz ostala sredstva namijenjena pomaganju otrovanoj osobi. Takvu uputu bi onda trebalo nositi sa sobom u bolnicu ili predati ekipi hitne pomoći.
Natrag na vrh

1.6. Upute za sigurno postupanje s kemikalijama
Pravna i fizička osoba koja proizvodi, koristi ili stavlja na tržište kemikalije mora osigurati upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Svrha ovih uputa je prilikom nabave kemikalije korisnika upozoriti na njezina opasna svojstva te mu ujedno pružiti upute o pravilnom postupanju s kemikalijom. Osnovna namjena uputa za sigurno postupanje s kemikalijama je sprječavanje ozljeđivanja, davanje konkretnih informacija o načinu pružanja prve pomoći u slučaju izlaganja kemikaliji te o postupcima dekontaminacije od kemikalija, a sve s ciljem zaštite zdravlja i okoliša.
Vidjeli ste valjda po dućanima svakakve opasne proizvode s ili bez priloženih uputa. Neko od njih su bile dobre, no bilo je i izrazito loših i nikom potrebnih uputa. Vi ste solidna tvrtka i nećete se sramotiti na tržištu, a i stalo vam je do potrošača koje možete zaštititi dobrom uputom. Mi Vam možemo dati mišljenje o takvim uputama, ili izraditi upute za vaš proizvod. Dakako, ukoliko kemikaliju stavljate na tržište, uz to ide i deklaracija (naljepnica), koju također možemo izraditi ili pregledati vašu i savjetovati što još valja učiniti da bi zadovoljili hrvatske propise.
Natrag na vrh

Dokumenti

2.1. Studije utjecaja na okoliš
Studije utjecaja na okoliš su zahtjevni dokumenti nužni kod svake investicije u objekte s opasnim kemikalijama ili mogućim opasnim emisijama iz postrojenja, bez obzira radite li sasvim novi pogon ili pak obavljate rekonstrukcije. Studija utjecaja na okoliš je potrebna čak i kod rušenja objekata u kojima se radilo s opasnim tvarima. Obično studiju utjecaja na okoliš radi nekoliko ustanova, jer gotovo da nitko nema sve potrebno za izraditi dobru studiju.
Natrag na vrh

2.2. Interventni planovi u zaštiti okoliša
Prema zakonodavstvu vezanom uz zaštitu okoliša i zaštitu i spašavanje dužni ste izraditi Operativni plan zaštite i spašavanja te taj plan proslijediti u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje kako bi se na nivou županije mogla izraditi vanjski plan. Operativni plan tvrtke mora dati jasno podatke o vrstama i količinama opasnih tvari u vašoj tvrtki, o rizicima za radnike u objektu te za pučanstvo i okoliš izvan objekta, o mogućim interakcijama opasnih tvari vaše tvrtke s onima izvana, o mjerama sprječavanja nesreće, o postupcima u slučaju nesreće, o mjerama kasnije remediacije okoliša i praćenja zdravlja ljudi itd. Posebno je važno dati izračun za tzv. “worst case” ili najgori mogući slučaj, npr. diverzije ili potresa.
Natrag na vrh

2.3. Literaturni pregledi uz komentare
Literaturni pregledi o opasnim svojstvima proizvoda trebali bi biti prethodnica odluke o proizvodnji nečega ili o korištenju opasnih tvari u proizvodnji. O tom dokumentu trebalo bi ovisiti kakvu ćete odluku donijeti. Uostalom, oni su važni i pri ocjeni kakva je vaša izloženost na radnom mjestu, u okolišu, preko namirnica ili na druge načine. Dobro je provjeriti u svakoj mogućoj situaciji kakve opasnosti od čega prijete. Mudro je biti sumnjičav za svoje dobro.
Natrag na vrh