Zakoni i pravilnici

Zakoni:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.100/18)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br.80/13)
 3. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (»Narodne novine« br.124/11)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04 i 37/08)
 5. Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br.121/03 i 117/08)
 6. Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03, 117/08 i 57/11)
 7. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08 i 43/09)
 8. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
 9. Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13)
 10. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine« br. 171/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07 ,149/09, 84/11 i 80/13)
 11. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 56/13 i 64/15)
 12. Zakon o hrani ( »Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 30/15)
 13. Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11 i 128/12)
 2. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 12/12 i 99/13)
 3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« br. 02/11 i 14/13)
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13)
 5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 124/13)
 6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, br. 128/14)
 8. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarius (»Narodne novine« broj 28/12)
 9. Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva (»Narodne novine«, br. 40/94)
 10. Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( »Narodne novine« br. 87/02 i 9/03)
 11. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« br. 60/14)
 12. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (»Narodne novine« br. 137/09)
 13. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine« 74/13)
 14. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« 125/13)
 15. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 23/94 i 47/94)
 16. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine« br. 23/94. i 93/00)
 17. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine« br. 103/13).
 18. Pravilnik o praćenju nuspojava nad lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 29/05)