Izdavanje potvrda za osobe s invaliditetom

Za izdavanje potvrda za osobe s invaliditetom molimo građane da se jave na sljedeće kontakte:

  • Telefon:

       091 4683 071
       092 121 6110