Postupci jednostavne nabave

2024

Predmet nabave: Semi mikro laboratorijska analitička vaga

Poziv na dostavu ponude: Semi mikro laboratorijska analitička vaga (datum objave:24.05.2024.)

Odluka/Zapisnik:Semi mikro laboratorijska analitička vaga (datum objave:11.06.2024.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za  aparat MALDI TOF 1

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat MALDI TOF 1 (datum objave:09.05.2024.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat MALDI TOF 1 (datum objave:24.05.2024.)


Predmet nabave: Nadogradnja pirolizatora za mikroplastiku

Poziv na dostavu ponude: Nadogradnja pirolizatora za mikroplastiku_ (datum objave:15.04.2024.)

Odluka/Zapisnik: Nadogradnja pirolizatora za mikroplastiku (datum objave:29.04.2024.)


Predmet nabave: Nabava trajnih licenci

Poziv na dostavu ponude: Nabava trajnih licenci (datum objave:20.03.2024.)

Dopis: Odgovor naručitelja na zahtjev GS_Izmjena Troškovnika_Obrazac (datum objave:05.03.2024.)

Poziv na dostavu ponude: Izmjenjeni troškovnik-tehnička specifikacija (datum objave: 25.03.2024.)

Poziv na dostavu ponude: Obrazac_Prilog 5 (datum objave:25.03.2024.)

Odluka/Zapisnik: Nabava trajnih licenci (datum objave:28.03.2024.)


Predmet nabave: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva (datum objave:15.03.2024.)

Dopis: Pojašnjenja i odgovori naručitelja na dostavljena pitanja GS (datum objave:21.03.2024.)

Poziv na dostavu ponude: Prilog 4. IZMJENA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (datum objave:21.03.2024.)

Odluka/Zapisnik: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova za nacionalne programe ranog otkr (datum objave:29.03.2024.)

 


Predmet nabave:Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:15.03.2024.)

Dopis: Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponude (datum objave:20.03.2024.)

Poziv na dostavu ponude: Troškovnik gr.1 izmjena; Troškovnik Gr.2 izmjena (datum objave:20.03.2024.)

Poziv na dostavu ponude: Troškovnik Gr.3.izmjena (datum objave:22.03.2024.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 15.04.2024.)


Predmet nabave: Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva  (datum objave: 26.02.2024.)

Dopis: Odgovor ponuditeljima (datum objave: 28.02.2024.)

Odluka o poništenju: Odluka o poništenju (datum objave: 04.03.2024.)

PONOVLJENI POZIV: Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva (datum objave: 05.03.2024.)

Odluka o poništenju: Odluka i zapisnik-Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva  (datum objave: 21.03.2024.)


Predmet nabave: Nabava usluge zakupa medijskog prostora za oglašavanje na vanjskim površinama za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Poziv na dostavu ponude:Nabava usluge zakupa medijskog prostora za oglašavanje na vanjskim površinama za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke (datum objave: 20.02.2024.)

Odluka/Zapisnik: Nabava usluge zakupa medijskog prostora za oglašavanje na vanjskim površinama za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke (datum objave: 08.03.2024.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za  aparat za  molekularnu tipizaciju humanog papiloma virusa (MULTIPLEX)

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat za molekularnu tipizaciju humanog papiloma virusa (MULTIPLEX) (datum objave: 20.02.2024.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat za molekularnu tipizaciju humanog papiloma virusa (MULTIPLEX) (datum objave:29.02.2024.)


Predmet nabave:Usluga kontakt centra

Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra (datum objave:07.02.2024.)

Odluka/zapisnik: Odluka i zapisnik- Usluga kontakt centra   (datum objave: 19.02.2024.)


Predmet nabave:Standardi, kitovi, reagensi i potrošni materijal za mikroorganizme u hrani, vodi i okolišu

Poziv na dostavu ponude: Standardi, kitovi, reagensi i potrošni materijal za mikroorganizme u hrani, vodi i okolišu (datum objave:26.01.2024.)

Odluka/Zapisnik: Standardi, kitovi, reagensi i potrošni materijal za mikroorganizme u hrani, vodi i okolišu (datum objave:07.02.2024)


Predmet nabave: Kolone za kromatografiju

Poziv na dostavu ponude: Kolone za kromatografiju (datum objave:24.01.2024.)

Odluka/Zapisnik: Kolone za kromatografiju (datum objave: 20.02.2024.)

Obavijest:Obavijest o ispravku Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (datum objave:21.02.2024.)

Odluka: Odluka o odabiru g2 (datum objave:21.02.2024.)


Predmet nabave: Usluga odvoza i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada

Poziv na dostavu ponude:Usluga odvoza i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (datum objave:16.01.2024.)

Odluka/Zapisnik: Usluga odvoza i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (datum objave: 25.01.2024.)


2023.

Predmet nabave: Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (nestanično, komponentno) i dječje paralize (inaktivirano), adsorbirano za 2023. godinu

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (nestanično, komponentno) i dječje paralize (inaktivirano), adsorbirano za 2023. godinu-cjepivo program (datum objave: 28.11.2023.)

Izmjena roka za adostavu ponuda: Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (nestanično, komponentno) i dječje paralize (inaktivirano), adsorbirano za 2023. godinu-cjepivo program (datum objave: 01.12.2023.)


Predmet nabave: Hladnjaci i zamrzivači

Poziv na dostavu ponude: Hladnjaci i zamrzivači (datum objave:07.11.2023.)

Dopis: Dopis_Izmjena tehničke specifikacije (datum objave:08.11.2023.)

Poziv na dostavu ponude: Prilog 4. IZMJENA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (datum objave:08.11.2023.)


Predmet nabave: Usluga održavanja i korisničke podrška alata za skladištenje i distribuciju cjepiva

Poziv na dostavu ponude: Usluga održavanja i korisničke podrška alata za skladištenje i distribuciju cjepiva (datum objave:20.10.2023.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja i korisničke podrška alata za skladištenje i distribuciju cjepiva (datum objave:31.10.2023.)


Predmet nabave: Laboratorijska perilica

Poziv na dostavu ponude: Laboratorijska perilica (datum objave:20.10.2023.)

Odluka/Zapisnik: Laboratorijska perilica (datum objave:08.11.2023.)


Predmet nabave: Izgradnja nadstrešnice za potrebe dopreme robe i prijem pacijenata

Poziv na dostavu ponude:Izgradnja nadstrešnice za potrebe dopreme robe i prijem pacijenata (datum objave: 16.10.2023.)

Odluka/Zapisnik: Izgradnja nadstrešnice za potrebe dopreme robe i prijem pacijenata (datum objave:30.10.2023.)


Predmet nabave: Infracrveni spektrometar FT-IR uređaj s dodatkom za ATR

Poziv na dostavu ponude: Infracrveni spektrometar FT-IR uređaj s dodatkom za ATR  (datum objave:05.10.2023.)

Odluka/Zapisnik: Infracrveni spektrometar FT-IR uređaj s dodatkom za ATR (datum objave:25.10.2023.)


Predmet nabave: Nabava klijentske i ispisne IT opreme

Poziv na dostavu ponude: Nabava klijentske i ispisne IT opreme (datum objave:14.09.2023.)

Odluka/Zapisnik: Nabava klijentske i ispisne IT opreme (datum objave:27.09.2023.)


Predmet nabave: Usluga nabave i tiska promotivnih materijala za potrebe javnozdravstvenih akcija HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponuda- usluga nabave i tiska promotivnih materijala za potrebe javnozdravstvenih akcija HZJZ (datum objave:12.07.2023.)

Odluka/Zapisnik: Odluka i zapisnik- usluga nabave i tiska promotivnih materijala za potrebe javnozdravstvenih akcija HZJZ  (datum objave:24.07.2023.)


Predmet nabave: Horizontalni autoklav

Poziv na dostavu ponude: Horizontalni autoklav (datum objave: 06.07.2023.)

Odluka/Zapisnik: Horizontalni autoklav (datum objave:14.07.2023.)


Odluka/Zapisnik: Izrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom (datum objave:26.07.2023.)

Predmet nabave: Izrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom igranog televizijskog spota, radijskog spota, dizajna/pripreme novinskih oglasa, plakata i bannera za WEB za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude (datum objave: 13.06.2023.)

Izmjena tehničke specifikacije: DOPIS – Izmjena tehničke specifikacije (datum objave: 26.06.2023.) Prilog 4. IZMJENA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (datum objave: 26.06.2023.)


Predmet nabave: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponuda-grafička priprema za tisak (datum objave: 26.05.2023.)

Odluka/Zapisnik: Odluka i zapisnik- grafička priprema (datum objave: 15.06.2023.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano za 2023.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano za 2023.godinu (datum objave:04.05.2023.)

Produžetak roka: Produžetak roka (datum objave:09.05.2023.)

Izmjena poziva: izmjenjeni poziv na dostavu ponude (datum objave:10.05.2023.)

Produžetak roka: Produžetak roka 2 (datum objave:15.05.2023.)

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano za 2023.godinu-2.izmjena (datum objave:15.05.2023.)

Odgovor Naručitelja: Odgovor Naručitelja (datum objave:17.05.2023.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano za 2023.godinu (datum objave:24.05.2023.)


Predmet nabave: Nabava trajnih licenci za baze podataka i informatičku sigurnost

Poziv na dostavu ponude: Nabava trajnih licenci za baze podataka i informatičku sigurnost (datum objave:02.05.2023.)

Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnik (datum objave:16.05.2023.)


Predmet nabave: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave:14.04.2023.)

Odluka/Zapisnik:Odluka i zapisnik (datum objave:25.04.2023.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv bjesnoće, HDC za 2023.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv bjesnoće, HDC za 2023.godinu (datum objave:12.04.2023.)

Dopis: Odgovor Naručitelja (datum objave:13.04.2023.)

Odluka o poništenju: Cjepivo protiv bjesnoće, HDC za 2023.godinu (datum objave:24.04.2023.)


Predmet nabave: Nabava savjetodavne usluge informacijskog stručnjaka pri implementaciji sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, za opseg Upravljanje informacijsko komunikacijskom infrastruktu

Poziv na dostavu ponude:Nabava savjetodavne usluge informacijskog stručnjaka pri implementaciji sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, za opseg Upravljanje informacijsko komunikacijskom infrastruktu (datum objave:31.03.2023.)

Izmjena poziva:Poziv na dostavu ponude-izmjena (datum objave:05.04.2023.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: ODGOVOR potencijalnom ponuditelju (datum objave:05.04.2023.)

Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnik (datum objave:08.05.2023.)


Predmet nabave: Usluga pripreme i provedbe dijela Istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske čiji je nositelj i voditelj HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Usluga pripreme i provedbe dijela Istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske čiji je nositelj i voditelj HZJZ (datum objave:20.03.2023.)

Odluka/Zapisnik: Usluga pripreme i provedbe dijela Istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske čiji je nositelj i voditelj HZJZ (datum objave:06.04.2023.)


Predmet nabave:Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu za 2023. godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu za 2023. godinu (datum objave:10.03.2023.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu za 2023.godinu (datum objave:06.04.2023.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za odrasle za 2023. godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za odrasle za 2023. godinu (datum objave:10.03.2023.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za odrasle za 2023.godinu (datum objave:06.04.2023.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za  aparat za  molekularnu tipizaciju humanog papiloma virusa (MULTIPLEX)

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat za molekularnu tipizaciju humanog papiloma virusa (MULTIPLEX) (datum objave:27.02.2023.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat za molekularnu tipizaciju humanog papiloma virusa (MULTIPLEX) (datum objave:08.03.2023.)


Predmet nabave: Standardi

Poziv na dostavu ponude: Standardi (datum objave:08.02.2023.)

Dopis:Produženje roka za dostavu ponude (datum objave:08.02.2023.)

Troškovnik: Troškovnik gr.3 izmjena (datum objave:13.02.2023.)

Odluka/Zapisnik: Standardi (datum objave:27.02.2023.)


Predmet nabave: Kolone za kromatografiju

Poziv na dostavu ponude: Kolone za kromatografiju (datum objave:07.02.2023.)

Dopis: Produženje roka za dostavu ponude (datum objave:10.02.2023.)

Troškovnik: Izmjena troškovnika gr.6 i 11 (datum objave:10.02.2023.)

Odluka/Zapisnik: Kolone za kromatografiju (datum objave:3.3.2023.)


Predmet nabave: Antibiotici

Poziv na dostavu ponude: Antibiotici (datum objave:03.02.2023.)

Odlika/Zapisnik: Antibiotici (datum objave:20.02.2023.)


Predmet nabave: Usluga odvoza i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada

Poziv na dostavu ponude: Usluga odvoza i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (datum objave:03.02.2023.)

Odluka/Zapisnik: Usluga odvoza i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (datum objave:23.02.2023.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia  Troškovnik (datum objave: 03.02.2023.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia Troškovnik-Izmjena (datum izmjene:06.02.2023.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave:20.02.2023.)


Predmet nabave: Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:02.02.2023.)

Troškovnici: Troškovnik gr.1 Troškovnik Gr.2 Troškovnik Gr.3

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:20.02.2023.)


Predmet nabave: Transport uzoraka biološkog materijala

Poziv na dostavu ponude: Transport uzoraka biološkog materijala (datum objave:10.01.2023)

Odluka/Zapisnik: Transport uzoraka biološkog materijala (datum objave:18.01.2023.)


2022.

Predmet nabave: Nabava i postavljanje uredskih i skladišnih kontejnera

Poziv na dostavu ponude: Nabava i postavljanje uredskih i skladišnih kontejnera (datum objave:09.11.2022.)

Odluka/Zapisnik: Nabava i postavljanje uredskih i skladišnih kontejnera (datum objave: 17.11.2022.)


Predmet nabave: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR

Poziv na dostavu ponude: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR (datum objave:30.06.2022.)

Odluka/Zapisnik: Platforma-za-molekularnu-dijagnostiku-u-stvarnom-vremenu-lancanom-reakcijom-polimeraze-RT-PCR (datum objave: 18.07.2022.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat MiniSeq

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat MiniSeq (datum objave:20.06.2022.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat MiniSeq (datum objave:05.07.2022.)


Predmet nabave: Nabava aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari

Poziv na dostavu ponude: Nabava aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari (datum objave:06.05.2022.)

Odluka/Zapisnik: Nabava aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari (datum objave:19.05.2022.)


Predmet nabave: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak

Poziv na dostavu ponude: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave:29.04.2022.)

Odluka/Zapisnik: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave:17.05.2022.)


Predmet nabave: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva (datum objave:14.04.2022.)

Odluka/Zapisnik: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova za NPP (datum objave:28.04.2022.)


Predmet nabave: Nastavci za Eppendorf pipetu

Poziv na dostavu ponude: Nastavci za Ependorf pipetu (datum objave:03.03.2022.)

Odluka/Zapisnik: Nastavci za Ependorf pipetu (datum objave:24.03.2022.)


Predmet nabave: Hibridizacijski testovi, kitovi za molekularu detekciju mikroorganizama, reagensi i potrošni materijal za izvođenje

Poziv na dostavu ponude: Hibridizacijski testovi, kitovi za mol. detekciju mikroorg (datum objave: 02.03.2022.)

Izmjena troškovnika: Troškovnik -Grupa 1 izmjena (datum objave:03.03.2022.)

Odluka/Zapisnik: Hibridizacijski testovi, kitovi za mol. detekciju mikroorg (datum objave:04.04.2022.)


Predmet nabave: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika

Poziv na dostavu ponude: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika (datum objave:28.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika (datum objave:14.03.2022.)


Predmet nabave:Standardi

Poziv na dostavu ponude: Standardi (datum objave:25.02.2022.)

Izmjena troškovnika: Troškovnik gr.3 izmjena Troškovnik gr.4 izmjena (datum objave:01.03.2022.)

Dopis: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:02.03.2022.)

Odluka/Zapisnik: Standardi (datum objave:23.03.2022.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za odrasle za potrebe ambulente (datum objave:24.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:08.03.2022.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave:24.02.2022.)

Odluka o poništenju: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave:07.03.2022.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave: 24.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave:09.03.2022.)


Predmet nabave: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave:22.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave:03.03.2022.)


Predmet nabave: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Poziv na dostavu ponude: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave:22.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave:18.03.2022.)


Predmet nabave: Kolone za kromatografiju

Poziv na dostavu ponude: Kolone za kromatografiju (datum objave:21.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Kolone za kromatografiju (datum objave:08.03.2022.)


Predmet nabave: Laboratorijski uspravni ultra zamrzivač za COVID cjepivo dodatna dva komada

Poziv na dostavu ponude: Laboratorijski uspravni ultra zamrzivač za COVID cjepivo dodatna dva komada (datum objave:18.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Laboratorijski uspravni ultra zamrzivač za COVID cjepivo, dodatna 2 komada (datum objave:28.02.2022.)


Predmet nabave: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada

Poziv na dostavu ponude: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:14.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:21.02.2022.)


Predmet nabave: Nabava informatičkih usluga harmonizacije podataka na UnCOVer projektu

Poziv na dostavu ponude: Nabava informatičkih usluga harmonizacije podataka na UnCOVer projektu (datum objave:10.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Nabava informatičkih usluga harmonizacije podataka na UnCOVer projektu (datum objave:24.02.2022.)


Predmet nabave: Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:10.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:21.03.2022.)


Predmet nabave: Servis i održavanje telefonske centrale

Poziv na dostavu ponude: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave:09.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave:22.02.2022.)


Predmet nabave: Usluga izrade idejnog arhitektonskog projekta preuređenja zgrade HZJZ-na lokaciji Rockefellerova ul.2

Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade idejnog arhitektonskog projekta preuređenja zgrade HZJZ-na lokaciji Rockefellerova ul.2 (datum objave:09.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Usluga izrade idejnog arhitektonskog projekta preuređenja zgrade HZJZ-na lokaciji Rockefellerova ul.2 (datum objave: 21.02.2022.)


Predmet nabave: Hibridizacijski testovi, kitovi za molekularnu detekciju mikroorganizama, reagensi i potrošni materijal za izvođenje

Poziv na dostavu ponude: Hibridizacijski testovi, kitovi za molekularnu detekciju mikroorganizama, reagensi i potrošni materijal za izvođenje (datum objave:09.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Hibridizacijski testovi, kitovi za molekularnu detekciju mikroorganizama, reagensi i potrošni materijal za izvođenje (datum objave:25.02.2022.)


Predmet nabave: Vreće i vrećice za stomacher, biohazard, autoklav

Poziv na dostavu ponude: Vreće i vrećice za stomacher, biohazard, autoklav (datum objave:09.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Vreće i vrećice za stomacher, biohazard, autoklav (datum objave:22.02.2022.)


Predmet nabave: Filteri i filter papiri

Poziv na dostavu ponude: Filteri i filter papiri (datum objave:08.02.2022.)

Obavijest: Ispravak Poziva na dostavu ponude (datum objave:10.02.2022.)

Poziv na dostavu ponude: Troškovnik – izmjena (datum objave:10.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Filteri i filter papiri (datum objave:01.03.2022.)


Predmet nabave: Hematološki potrošni materijal

Poziv na dostavu ponude: Hematološki potrošni materijal (datum objave:07.02.2022.)

Poziv na dostavu ponude: Troškovnik-izmjena br.1 (datum objave:08.02.2022.)

Dopis: Ispravak Poziva na dostavu ponude i troškovnika (datum objave:08.02.2022.)

Odluka o poništenju: Hematološki potrošni materijal (datum objave:24.02.2022.)


Predmet nabave: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Poziv na dostavu ponude: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave: 04.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave:22.02.2022.)


Predmet nabave: Usluga kontakt centra

Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra (datum objave:02.02.2022.)

Dopis: Izmjena troškovnika (datum objave: 07.02.2022.)

Poziv na dostavu ponude: Izmijenjeni troškovnik (datum objave: 07.02.2022.)

Dopis: Odgovor potencijalnom ponuditelju (datum objave:08.02.2022.)

Odluka/Zapisnik: Usluga kontakt centra (datum objave:17.02.2022.)


Predmet nabave: Toneri i tinte za printere

Poziv na dostavu ponude: Toneri i tinte za printere (datum objave:25.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Toneri i tinte za printere (datum objave:04.02.2022.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante (datum objave:25.01.2022.)

Odluka o poništenju: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante (datum objave:09.02.2022.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:25.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:08.02.2022.)


Predmet nabave: Transport uzoraka biološkog materijala

Poziv na dostavu ponude: Transport uzoraka biološkog materijala. (datum objave:20.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Usluga transporta uzoraka biološkog materijala (datum objave: 11.02.2022.)


Predmet nabave: Laboratorijski uspravni ultra zamrzivač za COVID cjepivo

Poziv na dostavu ponude: Laboratorijski uspravni ultra zamrzivač za COVID cjepivo (datum objave:20.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Laboratorijski uspravni ultra zamrzivač za COVID cjepivo (datum objave:04.02.2022.)


Predmet nabave: Nitrilne i lateks rukavice za jednokratnu upotrebu

Poziv na dostavu ponude: Nitrilne i lateks rukavice za jednokratnu upotrebu (datum objave:19.01.2022.)

Obavijest: Ispravak Poziva na dostavu ponude (datum objave:21.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Nitrilne i lateks rukavice za jednokratnu upotrebu (datum objave:28.01.2022.)


Predmet nabave: Uredski materijal

Poziv na dostavu ponude: Uredski materijal (datum objave:19.01.2022.)

Odluka o odabiru: Uredski materijal (datum objave:26.01.2022.)


Predmet nabave: Krvni derivati

Poziv na dostavu ponude: Krvni derivati (datum objave:17.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Krvni derivati (datum objave:28.01.2022.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave:13.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave:28.01.2022.)


Predmet nabave: Materijal za higijenske potrebe

Poziv na dostavu ponude:Materijal za higijenske potrebe (datum objave:10.01.2022.)

Izmjena troškovnika: Troškovnik-izmjena (datum objave:11.01.2022.)

Odluka/Zapisnik: Materijal za higijenu (datum objave:04.02.2022.)


2021.

Predmet nabave: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Poziv na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave:15.12.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga tehničkog održavanja i popravaka prijevoznih sredstava (datum objave:30.12.2021.)


Predmet nabave: Izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja zgrade HZJZ GRAĐEVINA R2

Poziv na dostavu ponude: Izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja zgrade HZJZ GRAĐEVINA R2 (datum objave: 14.12.2021.)

Dopis: Dopis_Prilozi za članove zajednice ponuditelja ili za podizvoditelje (datum objave:21.12.2021.)

Prilog: Prilog 3a i 3b (datum objave:21.12.2021.)

Odluka/Zapisnik: Izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja zgrade HZJZ GRAĐEVINA R2 (datum objave:29.12.2021.)


Predmet nabave: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja

Poziv na dostavu ponude: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave:06.12.2021.)

Odgovor ponuditelju: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave:10.12.2021.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave:10.12.2021.)

Odluka/Zapisnik: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave:28.12.2021.)


Predmet nabave: Pisač za Petrijeve posude

Poziv na dostavu ponude: Pisač za Petrijeve posude (datum objave:02.12.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pisač za Petrijeve posude (datum objave:13.12.2021.)


Predmet nabave: Laboratorijski zamrzivač

Poziv na dostavu ponude: Laboratorijski zamrzivač (datum objave:02.12.2021.)

Odluka/Zapisnik: Laboratorijski zamrzivač (datum objave: 13.12.2021.)


Predmet nabave: Rekonstrukcija centralnog grijanja na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12

Poziv na dostavu ponude: Rekonstrukcija centralnog grijanja na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12 (datum objave:29.11.2021.)

Odluka o poništenju: Rekonstrukcija centralnog grijanja na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12 (datum objave:01.12.2021.)


Predmet nabave: Najam softverskog paketa za analizu podataka, statistiku, vizualizaciju i automatsko izvještavanje

Poziv na dostavu ponude: Najam softverskog paketa za analizu podataka, statistiku, vizualizaciju i automatsko izvještavanje (datum objave:22.11.2021.)

Odluka/Zapisnik: Najam softverskog paketa za analizu podataka, statistiku, vizualizaciju i automatsko izvještavanje (datum objave:02.12.2021.)


Predmet nabave: Adaptacija uredskih prostorija na lokaciji Rockefellerova 7

Poziv na dostavu ponude: Adaptacija uredskih prostorija na lokaciji Rockefellerova 7 (datum objave:16.11.2021.)

Odluka/Zapisnik: Adaptacija uredskih prostorija na lokaciji Rockefellerova 7 (datum objave:26.11.2021.)


Predmet nabave: Oprema za mikrobiološku analizu za parazite

Poziv na dostavu ponude: Oprema za mikrobiološku analizu za parazite (datum objave:08.11.2021.)

Dopis: Produženje roka za dostavu ponude (datum objave:11.11.2021.)

Odluka/Zapisnik: Oprema za mikrobiološku analizu za parazite (datum objave:07.12.2021.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Oprema za mikrobiološku analizu za parazite (datum objave:08.12.2021.)

Odluka/Zapisnik: Oprema za mikrobiološku analizu za parazite – Grupa 3 (datum objave:17.12.2021.)


Predmet nabave: Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7

Poziv na dostavu ponude: Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7 (datum objave:28.10.2021.)

Dopis: Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7 (datum objave:29.10.2021.)

Prilog Pozivu na dostavu ponude: Prilog 1 i Prilog 2 (datum objave: 29.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7 (datum objave:11.11.2021.)


Predmet nabave: Automatski laboratorijski horizontalni autoklav

Poziv na dostavu ponude: Automatski laboratorijski horizontalni autoklav (datum objave:27.10.2021.)

Dopis: Izmjena tehničke specifikacije (datum objave:02.11.2021.)

Poziv na dostavu ponude: Prilog 4-a – Izmijenjena tehnička specifikacija (datum objave:02.11.2021.)

Odluka/Zapisnik: Automatski laboratorijski horizontalni autoklav (datum objave:11.11.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Aria MX

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat Aria MX (datum objave:27.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Aria MX (datum objave: 11.11.2021.)


Predmet nabave: Laboratorijski uređaj za mjerenje aktiviteta vode (aw)

Poziv na dostavu ponude: Laboratorijski uređaj za mjerenje aktiviteta vode (aw) (datum objave:22.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Laboratorijski uređaj za mjerenje aktiviteta vode (aw) (datum objave:02.11.2021.)


Predmet nabave: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće

Poziv na dostavu ponude: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće (datum objave:22.10.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće-izmjena (datum objave:25.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće (datum objave:02.11.2021.)


Predmet nabave: Komunikacijski uređaj za potrebe povezivanja HZJZ lokacija

Poziv na dostavu ponuda: Komunikacijski uređaj za potrebe povezivanja HZJZ lokacija (datum objave:20.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Komunikacijski uređaj za potrebe povezivanja HZJZ lokacija (datum objave:29.10.2021.)


Predmet nabave: Nabava uredskog namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Poziv na dostavu ponude: Nabava uredskog namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (datum objave:08.10.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor ponuditelju (datum objave:12.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabava uredskog namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (datum objave:19.10.2021.)


Predmet nabave: Uređenje prostora Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu na lokaciji Rockefellerova 7

Poziv na dostavu ponude: Uređenje prostora Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu na lokaciji Rockefellerova 7 (datum objave:06.10.2021.)

Prilog Poziva na dostavu ponude: HZJZ_Odjel za vode_Nacrti_komplet (datum objave:06.10.2021.)

Produženje roka za dostavu ponude: Uređenje prostora Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu na lokaciji Rockefellerova 7 (datum objave:12.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Uređenje prostora Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu na lokaciji Rockefellerova 7 (datum objave:20.10.2021.)


Predmet nabave: Godišnji najam licence za antivirusnu zaštitu

Poziv na dostavu ponude: Godišnji najam licence za antivirusnu zaštitu (datum objave:04.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Godišnji najam licence za antivirusnu zaštitu (datum objave:15.10.2021.)


Predmet nabave: Komunikacijski uređaj za potrebe povezivanja HZJZ lokacija

Poziv na dostavu ponuda: Komunikacijski uređaj za potrebe povezivanja HZJZ lokacija (datum objave:04.10.2021.)

Odluka/Zapisnik: Komunikacijski uređaj za potrebe povezivanja HZJZ lokacija (datum objave:13.10.2021.)

Odluka o poništenju/Nastavak zapisnika: Komunikacijski uređaj za potrebe povezivanja HZJZ lokacija (datum objave:15.10.2021.)


Predmet nabave: Usluga pripreme i dostave hrane

Poziv na dostavu ponude: Usluga pripreme i dostave hrane (datum objave:22.09.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga pripreme i dostave hrane (datum objave:28.09.2021.)


Predmet nabave: Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2

Poziv na dostavu ponude: Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 (datum objave: 17.09.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor ponuditelju (datum objave:21.09.2021.)

Odluka/Zapisnik: Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 (datum objave:20.10.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat za mikrovalnu digestiju i ekstrakciju ANTON PAAR

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat za mikrovalnu digestiju i ekstrakciju ANTON PAAR (datum objave:17.09.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena Troškovnika (datum objave:17.09.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat za mikrovalnu digestiju i ekstrakciju ANTON PAAR (datum objave:28.09.2021.)


Predmet nabave: Sanacija sanitarnih čvorova na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12

Poziv na dostavu ponude: Sanacija sanitarnih čvorova na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12 (datum objave: 01.09.2021.)

Dopuna Poziva na dostavu ponuda: Sanacija sanitarnih čvorova na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12 (datum objave: 02.09.2021.)

Troškovnik: Troškovnik sanacija sanitarnih čvorova (datum objave:02.09.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena Troškovnika sanacija sanitarnih čvorova (datum objave:02.09.2021.)

Odluka/Zapisnik: Sanacija sanitarnih čvorova na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12 (datum objave:14.09.2021.)


Predmet nabave: Nabava dva osobna automobila

Poziv na dostavu ponude: Nabava dva osobna automobila (datum objave:25.08.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabava dva osobna automobila (datum objave:03.09.2021.)


Predmet nabave: Sanacija prozora na objektu Rockfellerova ulica broj 12

Poziv na dostavu ponude: Sanacija prozora na objektu Rockefellerova ulica br.12 (datum objave:23.08.2021.)

Odluka/Zapisnik: Sanacija prozora na objektu Rockefellerova ulica br.12 (datum objave:07.09.2021.)


Predmet nabave: Građevinski radovi na sanaciji upravne zgrade nakon potresa na lokaciji Rockefellerova ulica br.7

Poziv na dostavu ponude: Građevinski radovi na sanaciji upravne zgrade nakon potresa na lokaciji Rockefellerova ulica br.7 (datum objave:18.08.2021.)

Dopuna Poziva na dostavu ponude: ELABORAT URGENTNIH MJERA I DETALJAN PREGLED R7 (datum objave 24.08.2021.)

Odluka/Zapisnik: Građevinski radovi na sanaciji upravne zgrade nakon potresa na lokaciji Rockefellerova ulica br.7 (datum objave:01.09.2021.)


Predmet nabave:Sanacija prozora na objektu Rockfellerova ulica broj 12,

Poziv na dostavu ponude: Sanacija prozora na objektu Rockfellerova ulica broj 12 (datum objave:18.08.2021.)

Odluka o poništenju: Sanacija prozora na objektu Rockefellerova ulica br.12 (datum objave:20.08.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B (konjugirano), za 2021.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B (konjugirano), za 2021.godinu (datum objave: 19.07.2021.)

Odluka/zapisnik: Cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B (konjugirano), za 2021.godinu


Predmet nabave: Zamrzivači za cjepiva

Poziv na dostavu ponude: Zamrzivači za cjepiva (datum objave:15.07.2021.)

Odluka o poništenju: Zamrzivači za cjepiva (datum objave: 21.07.2021.)


Predmet nabave: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak

Poziv na dostavu ponude: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave: 14.07.2021. )

Dopis: Izmjena troškovnika. (datum objave:14.07.2021.)

Troškovnik: Izmijenjeni Troškovnik-Tehničke specifikacije (datum objave:14.07.2021.)

Dopis: Druga izmjena troškovnika (datum objave:15.07.2021.)

Troškovnik: Izmjenjeni Troškovnik-Tehničke specifikacije_2. izmjena (datum objave:15.07.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave:23.07.2021.)


Predmet nabave: Usluga izrade energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za zgrade na adresi Rockefellerova ulica broj 2 i Ulica Vladimira Nazora 53

Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za zgrade na adresi Rockefellerova ulica broj 2 i Ulica Vladimira Nazora 53 (datum objave:13.07.2021.)

Dopis: Odgovor ponuditelju (datum objave:16.07.2021.)

Dopis: Izmjena Poziva na dostavu ponude (datum objave:16.07.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga izrade energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za zgrade na adresi Rockefellerova ulica broj 2 i Ulica Vladimira Nazora 53 (datum objave:23.07.2021.)


Predmet nabave: Promotivni materijal sa tiskom za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Promotivni materijal sa tiskom za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva (datum objave:09.07.2021.)

Odluka/zapisnik: Promotivni materijal sa tiskom za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva


Predmet nabave: Usluga skladištenja i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID 19 izvan granica Republike Hrvatske

Poziv na dostavu ponude: Usluga skladištenja i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID 19 izvan granica Republike Hrvatske (datum objave:08.07.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga skladištenja i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID 19 izvan granica Republike Hrvatske (datum objave:19.07.2021.)


Predmet nabave: Nabava usluge izrade programa za gradnju zgrade te organizacija i provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge izrade programa za gradnju zgrade te organizacija i provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja (datum objave:02.07.2021.)

Izmjena poziva na dostavu ponude: Izmjena ponudbenog lista (datum objave:06.07.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Nabava usluge izrade programa za gradnju zgrade te organizacija i provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja (datum objave: 06.07.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabava usluge izrade programa za gradnju zgrade te organizacija i provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja (datum objave:21.07.2021.)

Odluka/Nastavak Zapisnika: Nabava usluge izrade programa za gradnju zgrade te organizacija i provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja (datum objave:10.09.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat VITEK 2

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VITEK 2 (datum objave:02.07.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat VITEK 2 (datum objave:13.07.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv varičela, živo atenuirano, za 2021.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv varičela, živo atenuirano, za 2021.godinu (datum objave:16.06.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv varičela, živo, atenurirano, za 2021.godinu (datum objave: 08.07.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu, za 2021.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu, za 2021.godinu (datum objave : 16.06.2021.)

Produženje roka za dostavu ponuda: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu, za 2021.godinu

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu, za 2021.godinu (datum objave:06.07.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa(nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, za 2021.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa(nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, za 2021.godinu (datum objave:16.06.2021.)

Produženje roka za dostavu ponuda: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa(nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, za 2021.godinu

Izmjena poziva za dostavu ponude: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa(nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, za 2021.godinu

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa prema programu cijepljenja za 2021.godinu (datum objave: 09.07.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B (konjugirano), za 2021.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B (konjugirano), za 2021.godinu (datum objave:16.06.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponude: Cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B (konjugirano), za 2021.godinu

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B (konjugirano), za 2021.godinu (datum objave:06.07.2021.)


Predmet nabave: Usluga izrade 12 spotova s ciljem promicanja cijepljenja protiv COVID-19

Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade 12 spotova sa ciljem promicanja cijepljenja protiv COVID-19 (datum objave:11.06.2021.)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda: Usluga izrade 12 spotova s ciljem promicanja cijepljenja protiv COVID-19

Odluka o odabiru: Usluga izrade 12 spotova s ciljem promicanja cijepljenja protiv COVID-19


Predmet nabave: Nabava usluge izrade programa i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge izrade programa i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja (datum objave:10.06.2021.)

Zapisnik: Nabava usluge izrade programa i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja

Odluka: Nabava usluge izrade programa i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja


Predmet nabave: Usluga najma operatera

Poziv na dostavu ponude: Usluga najma operatera (datum objave: 27.05.2021)

Odluka/Zapisnik: Usluga najma operatera (datum objave: 02.06.2021.)


Predmet nabave: Usluga tekućeg održavanja opće i sitne laboratorijske opreme

Poziv na dostavu ponude: Usluga tekućeg održavanja opće i sitne laboratorijske opreme (datum objave:26.05.2021.)

Obavijest: Izmjena troškovnika za grupu 5 – Prilog 4.5. (datum objave:28.05.2021.)

Troškovnik: Izmijenjeni troškovnik 4.5_ (datum objave:28.05.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga tekućeg održavanja opće i sitne laboratorijske opreme (datum objave:07.07.2021.)


Predmet nabave: Sanacija dijela kanalizacije i odvoda u zgradi Rockefellerova 12

Poziv na dostavu ponude: Sanacija dijela kanalizacije i odvoda u zgradi Rockefellerova 12 (datum objave:19.05.2021.)

Odluka/Zapisnik: Sanacija dijela kanalizacije i odvoda u zgradi Rockefellerova 12 (datum objave:26.05.2021.)


Predmet nabave: Pregled i izrada tehničkih rješenja za provođenje urgentnih mjera za građevine R7 i R12

Poziv na dostavu ponude: Pregled i izrada tehničkih rješenja za provođenje urgentnih mjera za građevine R7 i R12 (datum objave:30.04.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Nadopuna teksta u Pozivu na dostavu ponuda urgentne mjere (datum objave:06.05.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pregled i izrada tehničkih rješenja za provođenje urgentnih mjera za građevine R7 i R12 (datum objave:12.05.2021.)


Predmet nabave: Izrada i isporuka kereativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Izrada i isporuka kereativnog rješenja s produkcijom (datum objave:26.04.2021.)

Odgovor Naručitelja: Izrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom (datum objave:30.04.2021.)

Zapisnik: Izrada i isporuka kereativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Odluka: Izrada i isporuka kereativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave:5.5.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka o poništenju: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante (datum objave:29.04.2021.)


Predmet nabave: Precizne vage

Poziv na dostavu ponude: Precizne vage (datum objave:20.04.2021.)

Izmjena tehničke specifikacije i produženje roka za dostavu ponude: Precizne vage (datum objave:21.04.2021.)

Izmijenjena tehnička specifikacija: Precizne vage (datum objave:21.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Precizne vage (datum objave:29.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave:03.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka za potrebe ambulante (A+C+W+Y, konjugirano)

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv meningokoka za potrebe ambulante (A+C+W+Y, konjugirano) (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka za potrebe ambulante (A+C+W+Y, konjugirano) (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 16.04.2021.)

Izmjena troškovnika: Cjepivo protiv hepatitisa A za potrebe ambulante (datum objave:19.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom

Poziv na dostavu ponude: Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom (datum objave:15.04.2021.)

Produljenje roka za dostavu ponuda: Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom (datum objave:15.04.2021.)

Odluka/Zapisnik:Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom (datum objave: 26.04.2021.)


Predmet nabave: Antigeni, serumi i antiserumi

Poziv na dostavu ponude: Antigeni,serumi i antiserumi (datum objave:07.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Antigeni,serumi i antiserumi (datum objave:21.04.2021.)


Predmet nabave: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću s naglaskom na zdrastvenu tematiku

Poziv na dostavu ponude: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću s naglaskom na zdrastvenu tematiku (datum objave: 07.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću s naglaskom na zdrastvenu tematiku (datum objave:28.04.2021.)


Predmet nabave: Toneri i tinte za printere

Poziv na dostavu ponude:Toneri i tinte za printere (datum objave:01.04.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Izmijenjeni poziv na dostavu ponuda (datum objave:02.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Toneri i tinte za printere (datum objave:21.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS/MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS-MS (datum objave:01.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS-MS (datum objave:12.04.2021.)


Predmet nabave: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:24.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:02.04.2021.)

 


Predmet nabave: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima

Poziv na dostavu ponude: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima (datum objave:23.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Digestor-opće-namjene-sa-sigurnosnim-ormarićima (datum objave:02.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Multimetar Hach

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Multimetar Hach (datum objave:22.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Multimetar Hach (datum objave:30.03.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave:19.03.2021.)

Izmjena troškovnika: Teh.specifikacija izmjena (datum objave:22.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave:01.04.2021.)


Predmet nabave: Fazno-kontrastni mikroskop s kamerom

Poziv na dostavu ponude: Fazno-kontrastni mikroskop s kamerom (datum objave:18.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Fazno-kontrasni mikroskop s kamerom (datum objave:02.04.2021.)


Predmet nabave: Izrada edukativno promotivnog video materijala u sklopu Nacionalnog programa Zubna putovnica i programa nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama

Poziv na dostavu ponude: Izrada edukativno promotivnog video materijala u sklopu Nacionalnog programa Zubna putovnica i programa nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama (datum objave:18.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Izrada edukativno promotivnog video materijala u sklopu Nacionalnog programa Zubna putovnica i programa nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama (datum objave:01.04.2021.)


Predmet nabave: Antibiotici

Poziv na dostavu ponudu: Antibiotici (datum objave:16.03.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:19.03.2021.)

Troškovnik gr.1 izmjena: Troškovnik gr.1 izmjena (datum objave:19.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Antibiotici (datum objave:12.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multivawe GO Anton Paar

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multivawe GO Anton Paar (datum objave:10.03.2021.)

Odluka o poništenju: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multiwave GO Anton Paar (datum objave: 16:03.2021.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multiwave GO Anton Paar (datum objave:16.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multiwave GO Anton Paar (datum objave:24.03.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu PAL SYSTEM AUTOSAMPLER AOC-6000

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu PAL SYSTEM AUTOSAMPLER AOC-6000 (datum objave:10.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu PAL SYSTEM AUTOSAMPLER AOC-6000 (datum objave:24.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika

Poziv na dostavu ponude: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika (datum objave:05.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika (datum objave:11.03.2021.)


Predmet nabave: Interventno održavanje elektroinstalacija i elektroopreme

Poziv na dostavu ponude: Interventno održavanje elektroinstalacija i elektroopreme (datum objave:03.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Interventno održavanje elektroinstalacija i elektroopreme (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Kolone za kromatografiju

Poziv na dostavu ponude: Kolone za kromatografiju (datum objave:01.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Kolone za kromatografiju (datum objave:24.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (datum objave:26.02.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju i prodljenje roka na zahtjev_ (datum objave:02.03.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (datum objave:03.03.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju II (datum objave:04.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (datum objave:11.03.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave:23.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika (datum objave:25.02.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:25.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave:04.03.2021.)


Predmet nabave: Rukavice latex i nitrilne

Poziv na dostavu ponude: Rukavice latex i nitrilne (datum objave:23.02.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor ponuditelju (datum objave:25.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Rukavice latex i nitrilne (datum objave:03.03.2021.)


Predmet nabave: Standardi i kitovi za GMO

Poziv na dostavu ponude: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 19.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Standardi i kitovi za GMO (datum objave:10.03.2021.)


Predmet nabave: Materijal za higijenske potrebe

Poziv na dostavu ponude: Materijal za higijenske potrebe (datum objave:18.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika (datum objave:19.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Materijal za higijenske potrebe (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave:17.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Poziv na dostavu ponude: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave:17.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Troškovnik gr.1 izmjena (datum objave:22.02.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponude: Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponuda (datum objave:22.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave:17.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga najma licenci i agenata u call centru

Poziv na dostavu ponude: Usluga najma licenci i agenata u call centru (datum objave:16.02.2021.)

Odgovor ponuditelju: Usluga najma licenci i agenata u call centru (datum objave:17.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga najma licenci i agenata u call centru (datum objave:19.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS (datum objave:16.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS (datum objave:24.02.2021.)


Predmet nabave: Implementacija aplikacijskog programskog sučelja za pristup podacima Registra osoba s invaliditetom

Poziv na dostavu ponude: Implementacija aplikacijskog programskog sučelja za pristup podacima Registra osoba s invaliditetom (datum objave:12.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Implementacija aplikacijskog programskog sučelja za pristup podacima Registra osoba s invaliditetom (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave:11.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Ostali testovi

Poziv na dostavu ponude: Ostali testovi (datum objave:09.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika gr.4 i 8 (datum objave:12.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Ostali testovi (datum objave:08.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada

Poziv na dostavu ponude: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:8.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave: 11.02.2021.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:11.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:17.02.2021.)


Predmet nabave: Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:08.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:25.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Cobas 4800

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za COBAS 4800 (datum objave:08.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za COBAS 4800 (datum objave:17.02.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za potrebe ambulante (datum objave:05.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za potrebe ambulante (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Geodetske usluge

Poziv na dostavu ponude: Geodetske usluge (datum objave: 03.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Geodetske usluge (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (datum objave:03.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (datum objave:15.02.2021.)


Predmet nabave: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama

Poziv na dostavu ponude: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama. (datum objave:03.02.2021.)

Odgovor Ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju na zahtjev_Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave:04.02.2021.)

Odgovor Ponuditelju: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama_Odgovor potencijalnom ponuditelju (datum objave:05.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave:18.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave: 08.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave:12.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Quantitray

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave:02.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave:15.02.2021.)


Predmet nabave: Vođenje kampanje „Misli na druge, cijepi se!“ na društvenim mrežama HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Vođenje kampanje „Misli na druge, cijepi se!“ na društvenim mrežama HZJZ (datum objave:02.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Vođenje kampanje Misli na druge cijepi se! na društvenim mrežama HZJZ (PDF, datum objave:15.02.2021.)


Predmet nabave: Filteri i filter papiri

Poziv na dostavu ponude: Filteri i filter papiri (datum objave:02.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Filteri i filter papiri (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Uredski materijal

Poziv na dostavu ponude:Uredski materijal (datum objave:01.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Troškovnik gr.2 – Izmjena (datum objave: 03.02.2021.)

Izmjena roka: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave: 03.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Uredski materijal (datum objave:12.02.2021.)


Predmet nabave: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Poziv na dostavu ponude: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave:12.02.2021.)


Predmet nabave: Servis i održavanje telefonske centrale

Poziv na dostavu ponude: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave:08.02.2021.)


Predmet nabave: Nastavci za Eppendorf pipetu

Poziv na dostavu ponude: Nastavci za Eppendorf pipetu (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nastavci za Eppendorf pipetu (datum objave: 17.02.2021.)


Predmet nabave: Krvni derivati

Poziv na dostavu ponude: Krvni derivati (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Krvni derivati (datum objave:08.02.2021.)


Predmet nabave: Usluga kontakt centra vezano uz prijavu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19

Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra vezano uz prijavu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 (datum objave:27.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga kontakt centra vezano uz prijavu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 (datum objave: 03.02.2021.)


Predmet nabave: Nabava trajnih software licenci

Poziv na dostavu ponude: Nabava trajnih software licenci (datum objave:27.01.2021.)


Predmet nabave: Transport uzoraka biološkog materijala

Poziv na dostavu ponude: Transport uzoraka biološkog materijala (datum objave:27.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Transport uzoraka biološkog materijala (PDF, datum objave:03.02.2021.)


Predmet nabave: Nabavu usluge izrade programske studije arhitektonsko-urbanističkog uređenja građevine i čestice oko građevine na adresi Rockefellerova 2

Poziv na dostavu ponude: Nabavu usluge izrade programske studije (datum objave:27.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabavu usluge izrade programske studije (datum objave:10.02.2021.)


Odluka/Zapisnik: Predmet nabave: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku

Poziv na dostavu ponude: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku (datum objave:22.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku (datum objave:08.02.2021.)


Predmet nabave: Kitovi za kontrolu kvalitete voda

Poziv na dostavu ponude: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:21.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:02.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:21.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:02.02.2021.)


Predmet nabave:Standardi

Poziv na dostavu ponude: Standardi (datum objave:20.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.4: Troškovnik gr.4 izmjena (datum objave:21.01.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:21.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.9: Izmjena troškovnika gr.9 Standardi ostali (datum objave:22.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Standardi (datum objave:16.02.2021.)


Predmet nabave: Mikrobiološke podloge

Poziv na dostavu ponude: Mikrobiološke podloge (datum objave:19.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.3:Troškovnik gr.3 izmjena (datum objave:21.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.4: Troškovnik gr.4 izmjena (datum objave: 22.01.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:25.01.2021.)

Odluka/Zapisnik:Mikrobiološke podloge (datum objave:04.02.2021.)


Predmet nabave: Održavanje pasivne i aktivne mrežne infrastrukture na svim lokacijama HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture na svim lokacijama HZJZ (datum objave:18.01.2021.)


Predmet nabave: Usluga kontakt centra

Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra (datum objave:18.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga kontakt centra (datum objave:08.02.2021.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra (datum objave:09.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga kontakt centra (datum objave:19.02.2021.)