2017.

Datum objave: 29.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Datum objave: 28.12.2017.
Odluka o odabiru: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparatadluka o odabiru

Datum objave: 20.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra

Datum objave: 14.12.2017.
Produženje roka: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 14.12.2017.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 08.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga izrade i montaže medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 08.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga izrade i montaže uredske opreme i namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”

Datum objave: 08.12.2017.
Natječajna dokumentacija: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 07.12.2017.
Odluka o odabiru: Licence Oracle Standard

Datum objave: 06.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga tiska promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice

Datum objave: 05.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade i montaže medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 05.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade i montaže uredske opreme i namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 04.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Licenca ORACLE STANDARD

Datum objave: 01.12.2017.
Odluka o odabiru: Nabava radova vezanih uz prilagodbu prostora za puštanje u rad ICM_MS uređaja

Datum objave: 30.11.2017.
Odluka o odabiru: Usluga nabave osobnog automobila

Datum objave: 28.11.2017.
Odluka o odabiru: Odluka- uređenje mikrobiološkog laboratorija i konferencijske dvorane

Datum objave: 24.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava radova vezanih uz prilagodbu prostora za puštanje u rad ICP-MS uređaja

Datum objave: 24.11.2017.
Pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu ponuda: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj)

Datum objave: 23.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Izrada promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice

Datum objave: 22.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave osobnog automobila

Datum objave: 22.11.2017.
Odluka o poništenju: Usluga nabave osobnog automobila-poništenje

Datum objave: 22.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: STANDARDNI SOJEVI

Datum objave: 21.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj)

Datum objave: 14.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava radova na uređenju prostora u objektu Rockefellerova 2 II kat i radova na uređenju prostora Rockefellerova 7 I kat uz nabavu i montažu audiovizualne opreme

Datum objave: 14.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave osobnog automobila srednje klase

Datum objave: 13.11.2017.
Odluka o odabiru: Hepatitis A za odrasle

Datum objave: 07.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa “A” za odrasle

Datum objave: 24.10.2017.
Odluka o odabiru: Nabava usluge oglašavanja u javnim prostorima i javnom prijevozu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Svjetskog dana AIDS-a u sklopu projekta „Živjeti zdravo“

Datum objave: 16.05.2017.
Odluka o odabiru: Licence za antivirusnu zaštitu

Datum objave: 09.10.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge oglašavanja u javnim prostorima i javnom prijevozu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Svjetskog dana AIDS-a u sklopu projekta „Živjeti zdravo“

Datum objave: 09.10.2017.
Poziv na dostavu ponude: PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROVALNU PEĆNICU MULTIVARE

Datum objave: 27.9.2017.
Poziv na dostavu ponude:Licence za antivirusnu zaštitu

Datum objave: 1.6.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave višenamjenskog vozila srednje klase

Datum objave: 22.05.2016.
Odluka o odabiru: Odluka o odabiru-usluga tiska

Datum objave: 16.05.2017.
Pojašnjenje na upit: Pojašnjenje na upit za uslugu tiska

Datum objave: 12.05.2017.
Poziv na dostavu ponude: Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 43892007

Datum objave: 12.05.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Usluga tiskanja

Datum objave: 27.04.2017.
Poništenje postupka jednostavne nabave: Odluka o poništenju za predmet nabave Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana

Datum objave: 19.04.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude-Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana

Datum objave: 11.04.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- Cjepivo protiv Hemofilusa tipa B, (konjugirano), prema programu obveznog cijepljenja za 2017. godinu.

Datum objave: 30.03.2017.
Pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu ponuda: Pojašnjenje vezano za tehničku specifikaciju- VIRCLIA/specifikacija VirClia

Datum objave: 30.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme.

Datum objave: 30.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude za pribor i potrošni materijal za aparat VirClia- produženje roka za dostavu ponude

Datum objave: 29.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Pribor i potrošni materijal za aparat ZEEnit 700P/ specifikacija ZEENIT 700p

Datum objave: 29.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda-Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia/specifikacija VIRCLIA

Datum objave: 22.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponude- MINI VIDAS

Datum objave: 22.03.2017.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponuda- Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 01.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Ostali testovi

Datum objave: 28.02.2017.
Poništenje postupka jednostavne nabave: Poništenje postupka jednostavne nabave Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 27.02.2017.
Pojašnjenje vezano na Poziv na dostavu ponude:Pojašnjenje vezano za upit potencijalnog ponuditelja za predmet nabave Toneri i tinte i ostali potrošni materijal

Datum objave: 23.02.2017.
Pojašnjenje vezano na Poziv na dostavu ponude: Pojašnjenje vezano na upit potencijalnog ponuditelja za predmet nabave TONERI I TINTE I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL

Datum objave: 21.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude- Standardizirani identifikacijski sistemi

Datum objave: 17.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna poziva za predmet nabave Toneri i tinte i ostali potrošni materijal- Izjave i Ponudbeni list

Datum objave: 17.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva za predmet nabave Mikrobiološke podloge- Izjave i Ponudbeni list

Datum objave: 15.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude- Toneri i tinte i ostali potrošni materijali

Datum objave: 13.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave mikrobiološke podloge

Datum objave: 10.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Tehničke specifikacije za uredski materijal-izmjena

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Izmjena pogrešno navedenog teksta “predmeta nabave” u Pozivu na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva na dostavu ponude za uredski materijal

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponude- usluga održavanja unutar poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima

Datum objave: 03.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva na dostavu ponude za predmet nabave Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 02.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Izmjena poziva na dostavu ponuda uredski materijal

Datum objave: 01.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 27.01.2017.
Poziv na dostavu ponuda: poziv na dostavu ponude- nabava uredskog materijala

Datum objave: 12.01.2017.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponude – nabava licenci za programski paket Microsoft Office T5D-02826