2020.

Predmet nabave: Prijenosni automatski uzorkivač voda

Poziv na dostavu ponude: Prijenosni automatski uzorkivač voda (datum objave:24.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Prijenosni automatski uzorkivač voda (datum objave:31.12.2020.)


Predmet nabave: Stolna centrifuga sa hlađenjem

Poziv na dostavu ponude: Stolna centrifuga s hlađenjem (datum objave:24.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Stolna centrifuga s hlađenjem (datum objave:31.12.2020.)


Predmet nabave: Nabava trajnih software licenci

Poziv na dostavu ponude: Nabava trajnih software licenci (datum objave:21.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava trajnih software licenci (datum objave:31.12.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:09.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:17.12.2020.)


Predmet nabave: Usluga osiguranja imovine i odgovornosti

Poziv na dostavu ponude: Usluga osiguranja imovine i odgovornosti (datum objave:08.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga osiguranja imovine i odgovornosti (datum objave:16.12.2020.)


Predmet nabave: Nadzor pilot platforme za prekograničnu procjenu procijepljenosti

Poziv na dostavu ponude: Nadzor pilot platforme za prekograničnu procjenu procijepljenosti (datum objave:02.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nadzor pilot platforme za prekograničnu procjenu procijepljenosti (datum objave:11.12.2020.)


Predmet nabave: Kitovi za kontrolu kvalitete voda

Poziv na dostavu ponude: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:25.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: Sanacija i dogradnja konferencijske dvorane

Poziv na dostavu ponude: Sanacija i dogradnja konferencijske dvorane (datum objave:13.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Sanacija i dogradnja konferencijske dvorane (datum objave:04.12.2020.)


Predmet nabave: Uredski namještaj za konferencijsku dvoranu

Poziv na dostavu ponude: Uredski namještaj za konferencijsku dvoranu (datum objave:13.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Uredski namještaj za konferencijsku dvoranu (datum objave:04.12.2020.)


Predmet nabave: Elektronička analitička vaga

Poziv na dostavu ponude: Elektronička analitička vaga (datum objave:13.11.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponude: Elektronička analitička vaga (datum objave:16.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Elektronička analitička vaga (datum objave:20.11.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv varičela, živo, za 2020.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv varičela, živo, za 2020.godinu (datum objave: 13.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv varičela, živo, za 2020.godinu (datum objave:24.11.2020.)


Predmet nabave: Dizajn, izvedba i punjenje nove mrežne stranice www.hzjz.hr

Poziv na dostavu ponude: Dizajn, izvedba i punjenje nove mrežne stranice www.hzjz.hr (datum objave:11.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Dizajn, izvedba i punjenje nove mrežne stranice www.hzjz.hr (datum objave:20.11.2020.)


Predmet nabave: Kitovi za detekciju COVID-19 na COBAS 4800 PCR uređaju

Poziv na dostavu ponude: Kitovi za detekciju COVID-19 na COBAS 4800 PCR uređaju (datum objave:30.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Kitovi za detekciju COVID-19 na COBAS 4800 PCR uređaju (datum objave:10.11.2020.)


Predmet nabave: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Poziv na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave: 29.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave:09.11.2020.)


Predmet nabave: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja

Poziv na dostavu ponude: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave: 29.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave:20.11.2020.)


Predmet nabave: Oprema za laboratorijski informacijski sustav

Poziv na dostavu ponude: Oprema za laboratorijski informacijski sustav (datum objave:23.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Oprema za laboratorijski informacijski sustav (datum objave:29.10.2020.)


Predmet nabave: Antigeni, serumi i antiserumi

Poziv na dostavu ponude: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave:16.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave: 28.10.2020.)


Predmet nabave: Peristaltička pumpa za razlijevanje HANKSA

Poziv na dostavu ponude: Peristaltička pumpa za razlijevanje HANKSA (datum objave:15.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Peristaltička pumpa za razlijevanje HANKSA (datum objave:26.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga održavanja web aplikacije očevidnika i sistemska administracija

Poziv na dostavu ponude: Usluga održavanja web aplikacije očevidnika i sistemska administracija (datum objave:15.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja web aplikacije očevidnika i sistemska administracija (datum objave:27.10.2020.)


Predmet nabave: Fluorometar

Poziv na dostavu ponude: Fluorometar (datum objave:12.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Fluorometar (datum objave:26.10.2020.)


Predmet nabave: Izgradnja montažne metalne nadstrešnice sa svim pripremno-završnim radovima

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja montažne metalne nadstrešnice sa svim pripremno-završnim radovima (datum objave:12.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Izgradnja montažne metalne nadstrešnice sa svim pripremno-završnim radovima (datum objave:16.10.2020.)


Predmet nabave: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge izrade izvedbenog stanja i idejnog rjesenja (datum objave: 12.10.2020.)

Izmjena Poziva i roka za dostavu ponuda: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53 (datum objave:13.10.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53 (datum objave:14.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53 (datum objave: 28.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće

Poziv na dostavu ponude: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće (datum objave:05.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga pranja i glačanja zaštitne odjeće (datum objave:27.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Poziv na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave:05.10.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave:08.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave: 27.10.2020.)


Predmet nabave: Telekonferencijska oprema

Poziv na dostavu ponude: Telekonferencijska oprema (datum objave: 02.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Telekonferencijska oprema (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: RID detektor za instrument Shimadzu HPLC LC-20

Poziv na dostavu ponude: RID detektor za instrument Shimadzu HPLC LC-20 (datum objave: 02.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: RID detektor za instrument Shimadzu HPLC LC-20 (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za AGILENT TECHNOLOGIES 6890N-GC MS

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za AGILENT TECHNOLOGIES 6890N-GC MS (datum objave: 01.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Agilent technologies 6890N-GC MS (datum objave: 12.10.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS/MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS (datum objave: 01.10.2020.)

Izmjena troškovnika:Izmjena troškovnika (datum objave:06.10.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka (datum objave: 06.10.2020.)

Izmjena troškovika br.2: Izmjena troškovnika 2 (datum objave:07.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MSMS (datum objave:19.10.2020.)


Predmet nabave: Sustav za destilaciju kiselina

Poziv na dostavu ponude: Sustav za destilaciju kiselina (datum objave:25.09.2020.)

Odluka/Zapisnik: Sustav za destilaciju kiselina (datum objave:08.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga prijenosa i prijevoza uredskog namještaja, dokumentacije i opreme

Poziv na dostavu ponude: Usluga prijenosa i prijevoza uredskog namještaja, dokumentacije i opreme (datum objave: 24.09.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga prijenosa i prijevoza uredskog namještaja, dokumentacije i opreme (datum objave:02.10.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano prema programu cijepljenja za 2020. godinu

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (datum objave:30.09.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano prema programu cijepljenja za 2020. godinu (datum objave:17.09.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (datum objave:04.09.2020.)

Odluka o odabiru: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (2) (datum objave:11.09.2020.)


Predmet nabave: Nabava licenci (Microsoft Exchange Server Standard)

Poziv na dostavu ponude:Nabavi licenci- Microsoft Exchange Server Standard (datum objave: 10.08.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava licenci (datum objave:26.08.2020.)


Predmet nabave: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku CPV – 33694000-1

Poziv na dostavu ponude: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku CPV – 33694000-1

Odluka/Zapisnik: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku (datum objave: 20.08.2020.)


Predmet nabave: Laboratorijski hladnjak

Poziv na dostavu ponude : Laboratorijski hladnjak(datum objave: 20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Laboratorijski hladnjak


Predmet nabave: Održavanje web _Aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari

Poziv na dostavu ponude: Održavanje web _Aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari_ (datum objave: 20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Održavanje web _Aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari


Predmet nabave: Turbomolekularna pumpa za Shimadzu GC-MSMS TQ 8040

Poziv na dostavu ponude: Turbomolekularna pumpa za Shimadzu GC-MSMS TQ 8040 (datum objave:20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Turbomolekularna pumpa za Shimadzu GC-MSMS TQ 8040


Predmet nabave: Automatizirani uređaj za ekstrakciju nukleinskih kiselina

Poziv na dostavu ponude: Automatizirani uređaj za ekstrakciju nukleinskih kiselina (datum objave:20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Automatizirani uređaj za ekstrakciju nukleinskih kiselina


Predmet nabave: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR

Poziv na dostavu ponude: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR (datum objave:10.07.2020.)

Odgovor ponuditelju: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR (datum objave:14.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR (datum objave:20.07.2020.)


Predmet nabave: Rukavice latex i nitrilne

Poziv na dostavu ponude: Rukavice latex i nitrilne (datum objave: 10.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Rukavice latex i nitrilne (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave: 09.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave:20.07.2020.)


Predmet nabave: Nabava dezificijensa

Poziv na dostavu ponude: Nabava dezificijensa (datum objave: 08.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava dezificijensa (datum objave:14.07.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv Hepatitisa B (rDNK) (za djecu), za 2020.godinu

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv Hepatitisa B (rDNK) (za djecu), za 2020.godinu (datum objave: 05.06.2020.)

Odluka o poništenju:Cjepivo protiv Hepatitisa B (rDNK) (za djecu), za 2020.godinu (datum objave: 03.07.2020.)


Predmet nabave: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak

Poziv na dostavu ponude: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave: 02.06.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluge grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave:29.06.2020.)


Predmet nabave: Antigeni, serumi i antiserumi

Odluka/Zapisnik: Antigeni,serumi i antiserumi (datum objave: 10.06.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave: 27.05.2020.)


Predmet nabave: Liofilizator

Odluka/Zapisnik: Liofilizator (datum objave: 29.05.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Liofilizator (datum objave: 22.5.2020.)


Predmet nabave: Usluga tekućeg održavanja laboratorijskog uređaja ICP-OES proizvođača Thermo

Poziv na dostavu ponude: Usluga tekućeg održavanja laboratorijskog uređaja ICP-OES proizvođača Thermo

Odluka/Zapisnik: Usluga tekućeg odžavanja laboratorijskog uređaja ICP-OES proizvođača Thermo (datum objave: 14.05.2020.)


Predmet nabave:Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:04.06.2020.)

Poziv na dostavu ponude:Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:20.04.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda:Obavijest o izmjeni (dopuni) Priloga 4.2. troškovnika-tehničke specifikacije / Poziv na dostavu ponude-Dodatna oprema za sekvenciranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:21.04.2020.)

Odluka/Zapisnik: Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:13.05.2020.)

Odluka/Zapisnik: Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) – Grupa 1 (datum objave:23.06.2020.)


Predmet nabave: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje)

Poziv na dostavu ponuda: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje) (datum objave:20.04.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponuda: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje) (datum objave:20.04.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit-Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje) (datum objave:23.04.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca,nadogradnja i održavanje) (datum objave:05.05.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Uređaj za pripravu ultračiste vode MILLI Q IQ7000

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Uređaj za pripravu ultračiste vode MILLI Q IQ7000 (datum objave: 20.04.2020.)

Odluka/Zapisnik:Pribor i potrošni materijal za Uređaj za pripravu ultračiste vode MILLI Q IQ7000 (datum objave:29.04.2020.)


Predmet nabave: Nadogradnja postojećeg autosamplera AS 1310 za Thermo GC-ECD sustav

Poziv na dostavu ponude: Nadogradnja postojećeg autosamplera AS 1310 za Thermo GC-ECD sustav (datum objave: 17.04.2020.)

Odluka/Zapisnik:Nadogradnja postojećeg autosamplera AS 1310 za Thermo GC-ECD sustav (datum objave:27.04.2020.)


Predmet nabave: Usluga podatkovnog centra

Poziv na dostavu ponude: Usluga podatkovnog centra (datum objave: 15.04.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Usluga podatkovnog centra (datum objave: 15.04.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda: Usluga podatkovnog centra (datum objave: 15.04.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Produžetak roka-Usluga podatkovnog centra (datum objave:17.04.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju i izmjena poziva:Izmjena Poziva 2. / Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit (datum objave:17.04.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga podatkovnog centra (datum objave:13.05.2020.)


Predmet nabave: Usluga održavanja analitičkog modela podataka NAJS

Poziv na dostavu ponuda: Usluga održavanja analitičkog modela podataka NAJS (datum objave: 26.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja analitičkog modela podataka NAJS (datum objave: 08.04.2020.)


Predmet nabave: Usluga nadogradnje analitičkog modela podataka NAJS

Poziv na dostavu ponude: Usluga nadogradnje analitičkog modela podataka NAJS (datum objave: 26.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga nadogradnje analitičkog modela podataka NAJS (datum objave:08.04.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A i B za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A i B za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 20.03.2020.)

Odluka/Zapisnik:Cjepivo protiv hepatitisa A i B za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:15.04.2020.)

 


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave: 13.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave: 20.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave: 13.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave: 31.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za multimetar HACH

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za multimetar HACH(datum objave 10.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za multimetar Hach (datum objave: 18.03.2020.)


Predmet nabave: Usluga održavanja poslovnog sustava ERP sa pripadajućim modulima

Poziv na dostavu ponude: Usluga održavanja poslovnog sustava ERP s pripadajućim modulima (datum objave: 06.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja poslovnog sustava ERP s pripadajućim modulima (datum objave: 31.3.2020.)


Predmet nabave: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase

Poziv na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 04.03.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave:06.03.2020.)

Izmijenjeni Poziv na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 06.03.2020.)

Obavijest o drugoj izmjeni Poziva na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 10.03.2020.)

Druga izmjena Poziva na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 10.03.2020.)

Obavijest o Izmjeni tehničke specifikacije: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 11.03.2020.)

Izmijenjena tehnička specifikacija: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave : 11.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 20.03.2020.)


Predmet nabave: Perilica laboratorijskog posuđa

Poziv na dostavu ponude:Perilica laboratorijskog posuđa (datum objave : 04.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Perilica laboratorijskog posuđa (datum objave:17.03.2020.)


Predmet nabave: Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 04.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 24.03.2020.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 31.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (Grupa 3) (datum objave:20.04.2020.)

 


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Quantitray

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave: 04.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave:17.03.2020.)


Predmet nabave: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova na temu ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave: 03.03.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave:05.03.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave:11.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave : 20.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave:03.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave: 16.03.2020.)


Predmet nabave: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću

Poziv na dostavu ponude: Savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću (datum objave:26.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću (datum objave: 10.03.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv KME za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv KME za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:25.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv KME za potrebe ambulante (datum objave: 12.03.2020.)


Predmet nabave: Ostali testovi

Poziv na dostavu ponude: Ostali testovi (datum objave: 25.02.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju:Ostali testovi (datum objave:28.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Ostali testovi (datum objave:31.03.2020.)


Predmet nabave: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:25.02.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude:Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave: 27.02.2020)

Odluka/Zapisnik: Usluga cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:11.03.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave: 12.03.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave: 12.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave: 04.03.2020.)


Predmet nabave: Kolone za kromatografiju

Poziv na dostavu ponude:Kolone za kromatografiju (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Kolone za kromatografiju (datum objave: 24.03.2020.)


Predmet nabave: Usluga čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponude: Usluga čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostora (datum objave: 19.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostora (datum objave:26.02.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Agilent 7900 ICP-MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat Agilent 7900 ICP-MS (datum objave: 17.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS (datum objave:28.02.2020.)


Predmet nabave: Svjetlosni mikroskop sa visokom rezolucijom

Poziv na dostavu ponude: Svjetlosni mikroskop sa visokom rezolucijom (datum objave: 17.02.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda: Svjetlosni mikroskop sa visokom rezolucijom (datum objave: 20.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Svjetlosni mikroskop s visokom rezolucijom (datum objave: 13.03.2020.)


Predmet nabave: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave: 14.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (datum objave:28.02.2020.)


Predmet nabave: Nabava licenci za programsku opremu

Poziv na dostavu ponude: Nabava licenci za programsku opremu (datum objave: 12.02.2020.)

Izmjena poziva: Nabava licenci za programsku opremu (datum objave: 17.02.2020.)

Odluka/Zapisnik:Nabava licenci za programsku opremu (datum objave:02.03.2020.)

 


Predmet nabave: Standardi

Poziv na dostavu ponude:Standardi (datum objave:03.02.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Standardi (datum objave:05.02.2020.)

Izmjena troškovnika: Standardi (datum objave:06.02.2020.)

Odluka/Zapisnik:Standardi (PDF, 1.2 MB)

Ispravak Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda:Standardi (datum objave:05.03.2020.)


Predmet nabave: Savjetodavne usluge za pomoć u provedbi i administraciji projekta

Poziv na dostavu ponude: Savjetodavne usluge (datum objave 03.02.2020.)

Izmjena poziva- Navod naziva projekta EUa: Savjetodavne usluge za pomoć u provedbi i administraciji projekta- navod naziva projekta EU (datum objave 06.02.2020.)

Odluka/zapisnik: Savjetodavne usluge za pomoć u provedbi i administraciji projekta (datum objave 20.02.2020.)


Predmet nabave: Uredski materijal

Poziv na dostavu ponude:Uredski materijal (datum objave 31.01.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Uredski materijal (datum objave 05.02.2020.)

Izmjena troškovnika:Uredski materijal (datum objave 05.02.2020.)

Odluka/zapisnik: Uredski materijal (datum objave 17.02.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave: 29.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia (datum objave: 07.02.2020.)


Predmet nabave: Usluga dubinske analize dugotrajne imovine Službe za medicinu rada za razdoblje od 2009 do 2018. godine

Poziv na dostavu ponude: Usluga dubinske analize dugotrajne imovine Službe za medicinu rada za razdoblje od 2009 do 2018. godine (datum objave: 28.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga dubinske analize dugotrajne imovine Službe za medicinu rada za razdoblje od 2009 do 2018. godine (datum objave: 06.02.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante za 2020. godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante za 2020. godinu (datum objave: 28.01.2020.)

Odluka o poništenju:Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante za 2020.godinu (datum objave: 04.02.2020.)


Predmet nabave: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog i ostalog otpada

Poziv na dostavu ponude: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog i ostalog otpada (datum objave: 27.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga preuzimanja i zbrinajvanja opasnog medicinskog i ostalog otpada (datum objave: 07.02.2020.)


Predmet nabave: Standardi i kitovi za GMO

Poziv na dostavu ponude: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 19.02.2020.)


Predmet nabave: Krvni derivati

Poziv na dostavu ponude: Krvni derivati (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Krvni derivati (datum objave: 06.02.2020.)


Predmet nabave: Nastavci za eppendorf pipetu

Poziv na dostavu ponude: Nastavci za eppendorf pipetu (datum objave: 21.01.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Nastavci za eppendorf pipetu (datum objave: 22.01.2020.)

Odluka o poništenju za grupu 1 i 2: Nastavci za eppendorf pipetu (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Nastavci za Eppendorf pipetu (datum objave: 13.02.2020.)


Predmet nabave: Filteri i filter papiri

Poziv na dostavu ponude: Filteri i filter papiri (datum objave: 16.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Filteri i filter papiri (datum objave: 12.02.2020.)


Predmet nabave: Antibiotici

Poziv na dostavu ponude: Antibiotici (datum objave: 15.01.2020.)

Izmjena troškovnika za grupu 1: Antibiotici (datum objave: 17.01.2020.)

Odluka/Zapisnik:Antibiotici (datum objave:05.02.2020.)


Predmet nabave: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Poziv na dostavu ponude: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 15.01.2020.)

Izmjena roka na dostavu ponuda:Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Stakleno i laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 12.02.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 09.06.2020.)

Izmjena roka na dostavu ponuda: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (2) (datum objave:29.05.2020)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 27.05.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 15.01.2020.)

Odluka o poništenju: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Usluga kontakt centra

Poziv na dostavu ponude:Usluga kontakt centra (datum objave: 15.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga kontakt centra (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv Hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv Hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 14.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A za potrebe ambulante (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka grupe A,C,W,Y, konjugirano, za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv meningokoka grupe A,C,W,Y, konjugirano, za potrebe ambulante (datum objave: 14.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka grupe A,C,W,Y, konjugirano za potrebe ambulante (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Mikrobiološke podloge

Poziv na dostavu ponude: Mikrobiološke podloge (datum objave: 14.01.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda: Mikrobiološke podloge (datum objave: 15.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Mikrobiološke podloge (datum objave: 29.01.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert (datum objave: 08.01.2020.)

Odluka/zapisnik:Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert (datum objave: 16.01.2020.)


Predmet nabave: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Poziv na dostavu ponude: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave: 07.01.2020.)

Odluka/zapisnik:Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave: 16.01.2020.)


Predmet nabave: Servis i održavanje telefonske centrale

Poziv na dostavu ponude: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave: 03.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave: 16.01.2020.)


Predmet nabave: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama

Poziv na dostavu ponude: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave: 03.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave:Usluga transporta uzoraka biološkog materijala

Poziv na dostavu ponude: Usluga transporta uzoraka biološkog materijala (datum objave: 02.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga transporta uzoraka biološkog materijala (datum objave: 16.01.2020.)