2016.

Datum objave: 22.12.2016.
Odluka o odabiru – Promotivni materijal s tiskom za NNP raka vrata maternice


Datum objave: 21.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – promotivni materijal s tiskom NNP raka vrata maternice – dopuna Troškovnika


Datum objave: 21.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – usluga Kontakt centra


Datum objave: 20.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – promotivni materijal s tiskom NNP raka vrata maternice


Datum objave: 13.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – ONKO + poruka i prototip Registra dijabetesa


Datum objave: 13.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poslovna analiza i tehnička specifikacija novog Registra dijabetesa


Datum objave: 25.11.2016.
Odluka o odabiru – Odluka o odabiru građevinsko-obrtnički radovi


Datum objave: 15.11.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Građevinsko-obrtnički radovi


Datum objave: 27.9.2016.
Poziv na dostavu ponude za nabavu nadzornog sustava za server sobu, projektora, preklopnika – IZMJENA


Datum objave: 23.9.2016.
Poziv na dostavu ponudeza nabavu nadzornog sustava za server sobu, projektora, preklopnika


Datum objave: 23.9.2016.
Natječajna dokumentacija – zakup poslovnog prostora – samoposlužni aparati


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude cjepivo protiv rubele 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponuda cjepivo protiv ospica 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude Tuberkulin 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava – IZMJENA


Datum objave: 9.6.2016.
Poništenje postupka Bagatelne nabave: nabava Tuberkulina, nabava cjepiva protiv Morbila
nabava cjepiva protiv Rubele za 2016. godinu

Poništava se postupak Bagatelne nabave pod brojem:
71-3/73-1-16 nabava Tuberkulina za 2016. godinu
71-3/74-1-16 nabava cjepiva protiv Morbila za 2016. godinu
71-3/75-1-16 nabava cjepiva protiv Rubele za 2016. godinu
Postupci se poništavaju zbog promjena tehničkih specifikacija.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – cjepivo protiv rubele 2016.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – cjepivo protiv ospica 2016.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – Tuberkulin 2016.


Datum objave: 3.6.2016.
Poziv na dostavu ponuda za aparat VIRCLIA 2016. / specifikacije


Datum objave: 19.5.2016.
Odluka o poništenju – EDEG 2017.


Datum objave: 5.5.2016.
Pojašnjenje – EDEG 2017.


Datum objave: 28.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – EDEG 2017.


Datum objave: 13.4.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 8.4.2016
Izmjena poziva na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 7.4.2016.
Poziv na dostavu ponude za laboratorijsko staklo 2016. / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3


Datum objave: 6.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 6.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga upravljanja postojećom facebook stranicom Nacionalni preventivni programi


Datum objave: 5.4.2016.
Poziv na dostavu ponude za STANDARDE – PESTICIDI 2016. / Specifikacija


Datum objave:1.4.2016.
Odluka o poništenju – Kontakt centar


Datum objave: 31.3.2016.
Odluka o poništenju – Facebook stranica


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV PNEUMOKOKA 23 SERO TIPA ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV TRBUŠNOG TIFUSA- ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV ŽUTE GROZNICE- ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – FILTERI I FILTER PAPIRI-2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV HEPATITSA A – ZA ODRASLE ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda za kombinirano cjepivo protiv HEPATITISA A i B-ZA ODRASLE AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 23.3.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponuda za pružanje usluge kontakt centra


Datum objave: 23.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za MINI VIDAS / Specifikacija


Datum objave: 23.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga kontakt centra


Datum objave: 22.3.2016.
Pojašnjenje poziva na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 21.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga upravljanja postojećom facebook stranicom “Nacionalni preventivni programi”


Datum objave: 21.3.2016.
Poziv na dostavu ponude cjepivo 2016. za KME – za odrasle – AMB 2016.


Datum objave: 17.3.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 15.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za STANDARDIZIRANI IDENTIFIKACIJSKI SISTEMI / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3.


Datum objave: 10.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – APARAT ZEEnit 700-2016. / Specifikacija


Datum objave: 9.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 7.3.2016.
Poziv na dostavu ponude APARAT QUANTITRAY 2016. / Specifikacija


Datum objave: 3.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – ANTIGENI, SERUMI 2016 / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3.


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – STANDARDI I KITOVI ZA GMO 2016. / Specifikacija


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – NASTAVCI ZA EPPENDORF PIPETE 2016 / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – APARAT MISPA – I 2016 / Specifikacija


Datum objave: 1.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – MIKROBIOLOŠKE PODLOGE 2016. zajedno sa specifikacijom / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3; Grupa 4


Datum objave: 29.2.2016.
Poziv na dostavu ponude ANTIBIOTSKIH DISKOVA 2016. zajedno sa specifikacijom / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3; Antibiotski i antifugalni


Datum objave: 26.2.2016.
Dopuna poziva na dostavu ponuda toneri i tinte i ostali informatički materijal


Datum objave: 26.2.2016.
Poziv na dostavu ponude – TISKANICE PO POSEBNOM ZAHTJEVU 2016. / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2


Datum objave: 25.2.2016.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude – GENEXPERT 2016.


Datum objave: 24.2.2016.
Poziv na dostavu ponude – OSTALI TESTOVI ZA SEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU


Datum objave: 23.2.2016.
Ponovljena ponuda – TONERI I TINTE-2016


Datum objave: 23.2.2016.
Ponovljena ponuda – UREDSKI MATERIJAL GRUPA A I B-2016