Postupci javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), sve objave javne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sve objave javne nabave HZJZ-a možete pogledati na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

2018

Datum objave: 30.04.2018.
Datum slanja objave u EOJN: 27.04.2018.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave:IZRADA, KOMPLETIRANJE, SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA TISKANOG MATERIJALA ZA NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE ZA 2018. GODINU


Datum objave: 22.03.2018.
Datum slanja objave u EOJN: 23.03.2018.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Reagensi za aparat BACTEC MGIT


Datum objave: 07.03.2018.
Datum slanja na predhodno savjetovanje u EOJN: 02.03.2018.
Vrsta postupka: Prethodno savjetovanje
Predmet nabave: DOKUMENTACIJA- PREDHODNO SAVJETOVANJE NABAVE- Cjepivo protiv humanog papilomavirusa, rekombinantno, adsorbirano za 2018. godinu


2017

Datum objave: 20.12.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 19.12.2017.
Vrsta postupka: Društvene i druge posebne usluge
Predmet nabave: POŠTANSKE USLUGE izravne pošte, pisama i pošiljaka s plaćenim odgovorom za potrebe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka


Datum objave: 11.12.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 08.12.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Usluga pohrane i distribucije cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljena i programa obvezne imuniz., seroprof.i kemoprof.za poseb. skup.st. i pojed. pod povećanim riz. u 2018


Datum objave: 04.12.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 01.12.2017.
Vrsta postupka: Društvene i druge posebne usluge
Predmet nabave: Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine


Datum: 06.10.2017

Predmet nabave: Nabava kompleta testova za nevidljivo krvarenje u stolici s uslugama izrade i pripreme tiskanog materijala, distribucijom i skladištenjem istog za provedbu NPP ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost: Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost za nabavu kompleta testova za nevidljivo krvarenje u stolici s uslugama izrade i pripreme tiskanog materijala, distribucijom i skladištenjem istog za provedbu NPP ranog otkrivanja raka debelog crijeva


Datum objave: 06.10.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 05.10.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Spektrometar masa induktivno spregnute plazme (ICP MS)


Datum objave: 06.10.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 05.10.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Plinski kromatograf s trostrukim kvadropolom masa (GC MS/MS)


Datum objave: 04.10.2017

Predmet nabave: Nabava Računala i računalne opreme
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik_Računala i računalna oprema
Odluka o odabiru ponude: Odluka o odabiru_ Računala i računalna oprema


Datum objave: 29.08.2017.

Predmet nabave: Usluga tiska i distribucije edukativnog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik-za nabavu usluge tiska i distribucije edukativnog materijala
Odluka o odabiru ponude:Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge tiska i distribucije edukativnog materijala 


Datum objave: 28.8.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 25.08.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Usluga izrade promidžbene kampanje i TV spotova u sklopu projekta “Živjeti zdravo”


Datum objave: 23.8.2017.

Datum slanja objave u EOJN: 22.08.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava Računala i računalne opreme


Datum objave: 08.08.2017

Predmet nabave: Usluga izrade i tiska promidžbenog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda:Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Promidžbeni materijal
Odluka o odabiru ponude:Odluka o odabiru_Promidžbeni materijal


Datum objave: 02.08.2017.

Predmet nabave: Kolone za kromatografiju
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Kolone za kromatografiju
Odluka o odabiru ponude:Odluka o odabiru_Kolone za kromatografiju


Datum objave: 02.08.2017.

Predmet nabave: Kemikalije
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik_Kemikalije
Odluka o odabiru ponude: Odluka o odabiru ponude Grupa 1, 2, 3, 4_Kemikalije


Datum objave: 02.08.2017.

Predmet nabave: Laboratorijska plastika
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik_Laboratorijska plastika
Odluka o odabiru ponude: Odluka o odabiru ponude_Laboratorijska platika


Datum objave: 02.08.2017.

Predmet nabave: Kitovi za molekularnu dijagnostiku
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik_Kitovi za molekularnu dijagnostiku
Odluka o odabiru ponude:Odluka o odabiru ponude_Kitovi za molekularnu dijagnostiku

Odluka o poništenju ponude:Odluka o poništenju GRUPE 6._Kitovi za molekularnu dijagnostiku


Datum objave: 02.08.2017.

Predmet nabave: Imunofluorescentni testovi
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda IFA
Odluka o odabiru ponude:Odluka o odabiru ponude Grupa 2, 3 i 4 IFA

Odluka o poništenju:Odluke o poništenju grupe 1 IFA


Datum objave: 21.6.2017.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-Reagensi za aparat ABI PRISM
Odluka o poništenju: Odluka o poništenju-Odluka o poništenju-ABI PRISM


Datum objave: 19.6.2017.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-Cjepivo protiv humanog papiloma virusa
Odluka o odabiru ponude:Odluka o odabiru_Cjepivo protiv humanog papiloma virusa


Datum objave: 19.6.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 16.06.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Usluga tiska i distribucije edukativnog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“


Datum objave: 19.6.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 16.06.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Usluga izrade i tiska promidžbenog materijala za provedbu projekta „Živjeti zdravo“


Datum objave: 12.6.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 09.06.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Kitovi za molekularnu dijagnostiku


Datum objave: 12.6.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 09.06.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Laboratorijska plastika


Datum objave: 08.6.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 07.06.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Kemikalije


Datum objave: 08.6.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 07.06.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Imunofluorescentni testovi


Datum objave: 08.6.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 07.06.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Kolone za kromatografiju


Datum objave: 28.4.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 27.04.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Qiaxtractor


Datum objave: 28.4.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 27.04.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Elisa testovi 


Datum objave: 28.4.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 27.04.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Reagensi za aparat za molekularnu tipizaciju humanog papilomavirusa (Multiplex)


Datum objave: 27.4.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 26.04.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Reagensi za aparat ABI prism


Datum objave: 24.4.2017.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-Informatičke usluge održavanja elemenata NAJS – registarske poslovne domene i ugošćavanja IKT podsustava NAJS na državnoj informacijskoj infrastrukturi
Odluka o odabiru ponude: Odluka o odabiru ponude-Informatičke usluge održavanja elemenata NAJS – registarske poslovne domene i ugošćavanja IKT podsustava NAJS na državnoj informacijskoj infrastrukturi


Datum objave: 24.4.2017.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude- Igra testovi za detekciju stečene stanične imunosti na Micobacterium tuberculosis
Odluka o odabiru ponude: Odluka o odabiru ponude- Igra testovi za detekciju stečene stanične imunosti na Micobacterium tuberculosis


Datum objave: 24.4.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 21.04.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Izrada, kompletiranje, skladištenje i distribucija tiskanog materijala za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za 2017. godinu


Datum objave: 20.3.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 17.3.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv humanog papiloma virusa, rekombinantno, adsorbirano, za 2017. godinu


Datum objave: 3.3.2017.
Predmet objave: Prethodna analiza tržišta za nabavu cjepiva protiv Humanog papiloma virusa


Datum objave: 1.3.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 28.02.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Informatičke usluge održavanja elemenata NAJS – registarske poslovne domene i ugošćavanja IKT podsustava NAJS na državnoj informacijskoj infrastrukturi


Datum objave: 22.2.2017.
Datum slanja objave u EOJN: 21.2.2017.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Igra testovi za detekciju stečene stanične imunosti na Micobacterium tuberculosis


2016.

Datum objave: 9.11.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 8.11.2016.
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave
Predmet nabave: Nabava kitova za određivanje alergena PCR metodom


Datum objave: 9.11.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 8.11.2016.
Vrsta postupka: Pregovarački postupak
Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku hrane i predmeta opće uporabe


Datum objave: 8.11.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 7.11.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv Humanog papilomavirusa, rekombinanto, adsorbirano, za 2016. godinu


Datum objave: 27.10.2016
Datum slanja objave u EOJN: 25.10.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv pneumokoka, polisaharidno, za 2017. – 2018.godinu


Datum objave: 27.10.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 24.10.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano, za 2017. – 2018.godinu


Datum objave: 25.10.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 24.10.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv tuberkuloze (BCG) liofilizirano za 2017. – 2018.godinu


Datum objave: 21.10.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 18.10.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv difterije i tetanusa, adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, za 2016.-2018. godinu


Datum objave: 17.10.2016
Datum slanja objave u EOJN: 14.10.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv difterije, tetanusa, pertusisa (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tipa b (konjugirano), adsorbirano, nabava za djecu stariju od 24 mjeseca, za 2017.-2018. godinu


Datum objave: 14.10.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 13.10.2016.
Vrsta postupka: pregovarački postupak bez prethodne objave
Predmet nabave: Igra testovi za detekciju stečene stanične imunosti na Mycobacterium tuberculosis-dodatne količine


Datum objave: 10.10.2016
Datum slanja objave u EOJN: 7.10.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava Tuberkulina PPD, za humanu primjenu za 2017. – 2018.godinu


Datum objave: 10.10.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 7.10.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak:
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv bjesnoće iz stanica sisavaca (HDS) za humanu primjenu, za 2017. – 2018.godinu


Datum objave: 7.10.2016
Datum slanja objave u EOJN: 4.10.2016
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave
Predmet nabave: Nabava kompleta testova za nevidljivo krvarenje u stolici s uslugama izrade tiskanog materijala, distribucijom i skladištenjem za provedbu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za 2016. godinu


Datum objave: 8.8.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 6.8.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: ISPORUKA ELEMENATA JEDINSTVENE RAČUNALNE PLATFORME NACIONALNOG JAVNOZDRASTVENOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO – Nadogradnja IKT podsustava Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava s integracijom Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psiho aktivnih droga


Datum objave: 23.6.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 21.6.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: IZRADA, KOMPLETIRANJE, SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA TISKANOG MATERIJALA ZA NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE ZA 2016. GODINU


Datum objave: 15.6.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 14.6.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: Kolone za kromatografiju


Datum objave: 13.6.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 10.6.2016.
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv difterije, tetanusa, pertusisqa (nestanično, komponentno), heptitisa B, poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tipa B (konjugirano), adsorbirano, nabava za djecu stariju od 24 mjeseca za 2016. godinu


Datum objave: 8.6.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 7.6.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Nabava cjepiva protiv humanog papilomavirusa, rekombinantno, adsorbirano, za 2016 godinu


Datum objave: 3.6.2016.
Datum slanja objave u EOJN: 2.6.2016.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabave: Laboratorijska plastika


Datum objave: 1.6.2016.
Datum slanja objave u EOJN:
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Imunofluorescentni testovi


Datum objave: 31.5.2016.
Datum slanja objave u EOJN:
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Standardi i kitovi za molekularnu dijagnostiku


Datum objave: 31.5.2016.
Vrsta postupka:  Otvoreni postupak
Predmet nabave: Reagensi za aparat Bactec Mgit


Datum objave: 10.5.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Kemikalije


Datum objave: 11.4.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat QIAXTRACTOR


Datum objave: 6.4.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat ABI Prism


Datum objave: 7.3.2016
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: REAGENSI ZA APARAT ZA MOLEKULARNU TIPIZACIJU HPV-a (Multiplex)


Datum objave: 7.3.2016
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Elisa testovi


Datum objave: 2.3.2016.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Predmet nabave: Igra testovi za detekciju stanične imunosti na Mycobacterium tuberculosis