Drugi program zajednice u području javnog zdravlja 2008-2013.

Informacije o Odjelu / Projektu

Drugi program zajednice u području javnog zdravlja započeo je 2008. godine i do sada je financirano preko 300 projekata i drugih aktivnosti za zemlogo_2ndprogrammelje članice.

Ciljevi programa:

  • Unaprjeđenje zdravstvene sigurnosti građana
  • Promicanje zdravlja, uključujući smanjenje zdravstvenih nejednakosti
  • Stvaranje i širenje zdravstvenih informacija i znanja

Unaprjeđenje zdravstvene sigurnosti građana usmjereno je osnaživanju zemalja članica za suočavanje sa zdravstvenim prijetnjama kao i poduzimanju mjera za povećanje sigurnosti pacijenata, smanjenje ozljeda i nesreća, kvalitetniju procjenu rizika i unaprjeđenje legislative o krvi, tkivima i stanicama.

Promicanje zdravlja i smanjenje zdravstvenih nejednakosti potiče poduzimanje aktivnosti u vezi s odrednicama zdravlja, kao prehrana, štetno pijenje alkohola, pušenje i uzimanje droga te socijalnim i odrednicama okoliša, nastojeći produžiti život i povećati kvalitetu života prevladavanjem zdravstvenih nejednakosti širom Europe.

Unaprjeđenjem stvaranja, prikupljanja i diseminacije zdravstvenih informacija nastojalo se unaprijediti znanje i obaviještenost te razmjena znanja među zemljama članicama, osobito u područjima skrbi o dječjem zdravlju, rijetkim bolestima te bolestima, stanjima i posljedicama vezanim uz spol.

Aktivnosti su se financirale u kategorijama projekata, zajedničkih aktivnosti, konferencija i operativnih potpora, uz obvezno sufinanciranje od strane zemalja članica u iznosu od 40-60%.

„Zdravlje za rast (Health for Growth) 2014.-2020.“  novi je program EU-a iz područja zdravstva koji je od 2014. godine zamijenio Drugi program zajednice iz područja zdravstva 2008.-2013.