Biocidi nakon 1.07.2013. Kakva je procedura nakon 01.07.2013. s izmjenama važećih deklaracija i uputa?
Primjerice nakon usklađivanja deklaracije s novim STL-om?
Hoće li sad umjesto HZT-a postojati neko drugo nadležno tijelo koje će ih pregledavati ili sva odgovornost ostaje samo na proizvođaču?

Odgovor:
Nadležno tijelo za biocide i Služba za pomoć je Ministartsvu zdravlja RH te vas savjetujemo da upite o eventualnim promjenama potražite u Ministartsvu (e-mail: biocidi@miz.hr)

 

 

 

Imam pitanje vezano za REACH uredbu, odnosno predregistraciju i registraciju tvari prema REACH uredbi.
Firma smo koja se bavi veleprodajom kemikalija za obradu voda, odnosno prodajom pripravaka tj. smjesa te biocida u ukupnoj količini od 3-4 t godišnje.
Navedene pripravke prodajemo samo u RH, nemamo izvoz tih kemikalija, dok ih uvozimo iz Slovenije, odnosno firme istog vlasnika.
Zanima me da li moramo obaviti predregistraciju i registraciju tih pripravaka bez obzira što ne izvozimo u EU i ako moramo da li se to odnosi na rok predregistracije do 31.12.2013.

Odgovor:
S obzirom da uvozite kemikalije iz EU, niste obveznici registracije.

 

 

 

Repelent
Imam pitanje vezano za registraciju proizvoda. Radi se o repelentu, sredstvu za odvračanje životinja sa štićenog područja. Djeluje tako što neugodnim mirisom i okusom za životinju odvrača je sa štićenog područja. U samom proizvodu nema nikakvih sastojaka koji su u skladu s “Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija”, odnosno nema nikakvih sastojaka koji doprinose opasnosti proizvoda.
Ono što me zanima je sljedeće: budući da će se proizvod koristiti na način da se biljka koja se želi zaštititi premaže ili šprica proizvodom, da li to utječe na svrstavanje proizvoda u određene kategorije, poput biocida ili nešto slično, odnosno da li će proizvod trebati registirati u određenu kategoriju zbog načina korištenja?

Odgovor:
Da bi se neki proizvod proglasio bicidnim proizvodom mora sadržavati jednu ili više aktivnih tvari koje su uvrštene u popis aktivnih tvari u procesu revizije na nivou EU (COMMISSION REGULATION (EC) No 1451/2007) ili se već nalazi na popisu u Pravilniku o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 90/2008, 28/2009, 36/2010, 31/2011 i 32/2012). Aktivna tvar može i nemora biti razvrstana u neku skupinu opasnosti prema Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija. Isto vrijedi i za proizvod. No kako je proizvod namjenjen za primjenu na biljkama sigurno nije biocidhni proizvod. O postupku stavljanja na tržište proizvoda morate se obratiti u Ministarstvo poljoprivrede.

 

 

 

Biocidni proizvod ili ne
Radi se o repelentu, sredstvu za odvračanje životinja sa štićenog područja. Djeluje tako što neugodnim mirisom i okusom za životinju odvrača je sa štićenog područja. U samom proizvodu nema nikakvih sastojaka koji su u skladu s “Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija”, odnosno nema nikakvih sastojaka koji doprinose opasnosti proizvoda.
Ono što me zanima je sljedeće: budući da će se proizvod koristiti na način da se biljka koja se želi zaštititi premaže ili šprica proizvodom, da li to utječe na svrstavanje proizvoda u određene kategorije, poput biocida ili nešto slično, odnosno da li će proizvod trebati registirati u određenu kategoriju zbog načina korištenja?

Odgovor:
Da bi se neki proizvod proglasio bicidnim proizvodom mora sadržavati jednu ili više aktivnih tvari koje su uvrštene u popis aktivnih tvari u procesu revizije na nivou EU (COMMISSION REGULATION (EC) No 1451/2007) ili se već nalazi na popisu u Pravilniku o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 90/2008, 28/2009, 36/2010, 31/2011 i 32/2012). Aktivna tvar može i nemora biti razvrstana u neku skupinu opasnosti prema Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija. Isto vrijedi i za proizvod. No kako je proizvod namjenjen za primjenu na biljkama sigurno nije biocidhni proizvod. O postupku stavljanja na tržište proizvoda morate se obratiti u Ministarstvo poljoprivrede.

 

 

 

Molim Vas odgovor vezano za REACH proces.
Tijekom 2011. i 2012. Bayer ured je registrirao 10 biocidnih proizvoda (uglavnom aerosoli i gelovi protiv mrava i komaraca). Proizvodi su od ove godine i u prodaji.
Interesira nas da li ti isti proizvodi moraju proći predregistracijski/registracijski proces, koji navodite u REACH uputama, bez obzira na nedavni registracijski postupak i važeće Rješenje od Ministarstva Zdravlja ?
Da li se REACH uopće odnosi na takve biocidne proizvode ?

Odgovor:
Predregistracijski i registracijski postupci REACH-a ne odnose se na proizvode, već samo na tvari.
Aktivne tvari u biocidnim pripravcima ne podliježu postupcima REACH.a, jer se nalaze u procesu revizije prema „biocidnoj“ direktivi, odnosno od slijedeće godine prema novoj Uredbi o biocidnim pripravcima.

 

 

 

Proizvod za čišćenje sadrži vodikov peroksid.
U dokumentaciji piše da ima antbaktericidno djelovanje i fungicidno. Je li to biocid? Koju proceduru treba proći uvoznik?

Odgovor:
Definitivno je biocid s obzirom na njegovu namjenu, tj. na svojstvo antibaktericidnog i fungicidnog djelovanja. Uvoznik treba poslati sigurnosno-tehnički list na zaprimanje u registar kemikalija pri HZTA, a onda potrebnu dokumentaciju dostaviti Povjerenstvu za biocide pri Ministarstvu zdravlja kako bi dobili odobrenje za stavljanje biocidnog pripravka na tržište.

 

 

 

Zanima me da li su aparatići protiv komaraca i te tabletice
što idu u njih štetni za zdravlje čovjeka? Čitala sam da oni ne ubijaju komarce nego ih tjeraju, dakle djeluju kao repelent mada sam ja u više navrata na podu pronašla dosta mrtvih buba nakon djelovanja tog aparatića pa me zanima što je točno? Koje sastojke uopće sadrže takve tabletice koje idu u aparatiće, odnosno tekućina u aparatićima protiv komaraca s tekućinom. Da li je bolje koristiti ove s tableticama ili tekućinom s aspekta zdravlja? Izbjegavala sam korištenje istih u prostorijama gdje boravi moja desetomjesečna beba i zanima me da li i dalje ima potrebe za tim?

Odgovor:
Teško je govoriti općenito o štetnosti aktivnih tvar i različitih pripravaka za zaštitu od komaraca. Koriste se repelenti i rjeđe insekticidi. Na pakiranju mora pisati sastav, pa kada to ustanovite onda se može detaljnije objašnjavati. Općenito, koncentracije aktivnih tvari u tableticama ili tekućinama koje se stavljaju u aparatiće vrlo su male, no dovoljne da tjeraju komarce i sl. a da istovremeno nisu štetne za ljude (usporedite masu komarca i čovjeka!).
U EU i RH postoje vrlo strogi zakonski propisi kojih se moraju pridržavati proizvođači takovih proizvoda, a glavni zahtjev je zaštita ljudskog zdravlja. Na pakiranjima bi također trebalo pisati da li se ti proizvodi koriste u zatvorenom prostoru ili samo izvan kuće (vrtovi, terase i sl.). O tome također ovisi koncentracija aktivne tvari.
Uvijek je dobro spriječiti izlaganje male djece bilo kakovim kemikalijama (ako je to moguće).

 

 

 

Zanima nas uvoz repelenta (sredstva za odbijanje divljači iz poljoprivrednih usjeva, u cilju sprečavanja štete na poljoprivrednim kulturama).
Sredstvo je njemačkog proizvođača Kieferle GmbH – Gottmadingen, naziv sredstva HUKINOL.
S obzirom da smo ovlašteni zastupnik naprijed navedena tvrtke za područje zemalja bivše Jugoslavije molimo Vas da nas uputite na daljnje postupanje u vezi uvoza gore navedenog proizvoda.

Odgovor:
Proizvod HUKINOL se ne može stavljati na tržište kao biocidni pripravak (repelent), jer aktivna tvar 3-metilmaslačna kiselina nije na popisu aktivnih tvari koje su ušle u proces revizije u EU (Directive 98/8/EC, Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima (NN 90/08) Prilog II: Popis aktivnih tvari koje su uključene u program revizije na razini Europske unije).
To znači da niste dužni tražiti Rješenje o stavljanju na tržište RH biocidnog pripravka od Ministarstva zdravstva (jer Vam ga ne mogu izdati) što znači da vaš pripravak neće biti na POPISU BIOCIDNIH PRIPRAVAKA KOJIMA JE DANO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE.
Mi smo vas uputili na Ministarstvo poljoprivrede jer Ministarstvo zdravlja nije nadležno za sredstva koja se iz bilo kojeg razloga koriste na poljoprivrednim površinama.
Možda bi to mogli uvesti kao „običnu“ kemikaliju, no budući se radi o nagrizajućoj kemikaliji morali bi ispuniti uvjete koji vrijede za stavljanje na tržište opasnih kemikalija, a i onda ne znam da li bi se Ministarstvo poljoprivrede složilo da se takav proizvod primjenjuje na poljoprivrednim površinama.

 

 

 

Da li proizvodi koje želimo uvesti spadaju u biocide?

Odgovor:
Biocidni pripravci jesu aktivne tvari i pripravci koji sadrže jed¬nu ili više aktivnih tvari, priređeni u obliku u kojem se isporučuju korisniku i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na kemijski ili biološki način
a) U Sigurnosno-tehničkom listu proizvoda u „Odjeljku 1, Pododjeljak 1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i preporuka za nekorištenje“ navedena je namjena. Ako se ona poklapa se gore navedenom definicijom biocidnih pripravaka, onda je Vaš proizvod biocidni pripravak.
Uvidom u Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka, i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka (NN 90/08), možete ustanoviti kojoj vrsti biocidnog pripravka pripada Vaš pripravak. O vrsti biocidnog pripravaka ovisi da li je aktivna tvar u tom pripravku dozvoljena ili nije.
a) Provjerom u Prilogu II: Popis aktivnih tvari koje su uključene u program revizije na razini Europske unije (NN 90/08) trebate ustanoviti da li je aktivna tvar(i) u programu revizije za određenu vrstu biocidnog pripravka. Naime, samo takove aktivne tvari, pa i one koje su već prošle program revizije (Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 90/08, 28/09, 31/11)) se smiju stavljati na tržište.

 

 

 

Koja je točna definicija biocida?
Da li su to pesticidi?

Odgovor:
Biocidi su sredstva za uništavanje živih bića i obuhvaćaju sve pesticide osim sredstava za zaštitu bilja.
Dakle i biocidi i sredstva za zaštitu bilja su pesticidi. Biocidi se koriste u komunalnoj higijeni (DDD – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija), za održavanje osobne higijene, za zaštitu materijala (npr. zidovi kuća od gljivica i drugih nametnika, brodova od lupara ili algi, drvo od različitih nametnika itd.) i na mnogim drugim mjestima (npr. za uništavanje štetnih riba, ptica itd.).
Kod nas je to područje regulirano Europskom uredbom o biocidnim pripravcima.