Ovdje se navodi zakonodavstvo čiji su nositelji druga ministarstva, a koje je usko vezano uz zakonodavstvo o kemikalijama za čije je provođenje nadležno tijelo Ministarstvo zdravstva.

Zakon o kemikalijama i Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija propisana je stručna sprema koju mora imati odgovorna osoba za rad s kemikalijama. Stručne spreme propisane su Integriranim popisom akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN 50/2015) te Popisom stručnih naziva i njihovih kratica (NN 87/09, 88/11, 61/12, 144/13).

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (NN 40/2013).

U sklopu traženja dozvola za skladištenje kemikalija koje djeluju u obliku plina u sastavu dokumentacije mora biti plan intervencija za slučaj nesreća. Najčešći dokument koji se prilaže je Operativni plan zaštite i spašavanja. Dokument je potrebno izraditi temeljem Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njegovog donošenja (NN 49/17).