Cijepljenje protiv Humanog papilomavirusa

Cijepljenje protiv Humanog papilomavirusa (HPV-a) djevojčica i djevojaka, dječaka i mladića preporučljivo je radi smanjenja rizika od HPV infekcije i razvoja karcinoma.

Prvi je put u cijeloj zemlji omogućeno besplatno i dobrovoljno cijepljenje protiv HPV-a!

Tijekom školske godine 2016./2017. mogu se besplatno cijepiti učenici 1. razreda srednje škole i 8. razreda osnovne škole.

Sve učenike i redovite studente cijepe liječnici školske medicine nadležni za školu/fakultet koju učenik odnosno student pohađa. Sve ostale zainteresirane osobe cijepe epidemiolozi, ali ako se na to odluče, cijepiti mogu i liječnici obiteljske/opće medicine, a žene i ginekolozi.

cijepljenje

Saznajte više:

Cijepljenje učenica i učenika prvog razreda srednje škole te djevojaka i mladića te dobi neovisno o tome pohađaju li srednju školu.

Učenice i učenici prvih razreda srednje škole, te djevojke i mladići te dobi neovisno o tome pohađaju li srednju školu cijepe se četverovalentnim cjepivom (Silgard).

Cijepljenje se provodi u zavodima za javno zavodima gdje se mogu dobiti sve informacije o dobrovoljnom i besplatnom cijepljenju. Cijepljenje učenika i učenika prvih razreda srednje škole provoditi će školski liječnik nadležni za školu koju učenik pohađa. Učenice i redovite studentice druge dobi također cijepi nadležni školski liječnik.

Učenice i učenici prvih razreda srednje škole na cijepljenje dolaze sami s obrascem „Poziv na cijepljenje četverovalentnim cjepivom protiv humanog papilomavirusa i informirani pristanak“ koji je potpisao roditelj/staratelj. Ukoliko roditelj/staratelj želi, na cijepljenje može doći u pratnji učenice/ka. Po jedna primjerak navedenog obrasca svaka učenica i učenik prvog razreda srednje škole dobiva u školi. Za istu svrhu učenici i roditelji mogu preuzeti obrazac „Poziv na cijepljenje četverovalentnim cjepivom protiv humanog papilomavirusa i informirani pristanak“ ovdje:

Cijepljenje djevojaka i žena druge dobi

Privremeno je omogućeno besplatno cijepljenje za sve djevojčice, djevojke i žene starije od devet godina, za što je osigurano dvovalentno cjepivom (Cervarix).

Cijepljenje se provodi u zavodima za javno zavodima gdje se mogu dobiti sve informacije o dobrovoljnom i besplatnom cijepljenju. Učenice i redovite studentice cijepi školski liječnik nadležan za školu/studij koji učenica/studentica polazi. Djevojke i žene koje nisu u školskom sustavu mogu se cijepiti u epidemiološkim ambulantama zavoda za javno zdravstvo, gdje se mogu dobiti i sve informacije o dobrovoljnom i besplatnom cijepljenju. Time se nadoknadu ovog prava djevojkama i ženama kojima je do sada to pravo bilo uskraćeno ili se, bilo zbog kojeg razloga, nisu na vrijeme odazvale pozivu na cijepljenje.

Iako je dobro cijepiti se prije početka spolne aktivnosti ili što ranije na početku spolnog života, cijepljenje se preporuča i onima koji su spolno aktivni. U slučaju da su zaraženi HPV-om najvjerojatnije nisu zaraženi svim tipovima HPV-a protiv kojih se cijepi. Dijagnostička obrada radi utvrđivanja možebitne infekcije HPV-om nije opravdana prije cijepljenja.

Do kraja 2016. godine bilo je omogućeno dobrovoljno i besplatno cijepljenje četverovalentnim ili dvovalentnim cjepivom protiv Humanog papilomavirusa (HPV) svim ženskim i muškim osobama od devet godina starosti. Osobe do 25 godina mogle su se cijepiti dvovalentnim ili četverovalentnim cjepivom prema izboru, a stariji od 25 godina dvovalentnim cjepivom.

**************************

Za dodatne informacije možete se obratiti Službi za školsku medicinu ili Službi za epidemiologiju pripadajućeg županijskog zavoda za javno zdravstvo čije kontakt podatke možete pronaći na ovoj adresi: http://www.hzjz.hr/zavod/mreza-zavoda/.

**************************