UNODC objavio Poziv za prijavu projekata neprofitnih organizacija koje se bave mladima i prevencijom zlouporabe droga

Ured Ujedinjenih Naroda za droge i kriminal (UNODC) objavio je Poziv za prijavu projekata neprofitnih organizacija koje se bave mladima i prevencijom. Projekti će biti financiran sredstvima Centra za prevenciju zlouporabe droga (DAPC).

Svake godine UNODC promovira prevenciju zlouporabe droga i osnaživanje mladih u mnogim zemljama svijeta, zahvaljujući radu i donacijama DAPC Centra za prevenciju zlouporabe droga, sa sjedištem u Japanu. Mladi iz DAPC-a mobiliziraju zajednice i prikupljaju sredstva koja potom doniraju UNODC-u, za podršku aktivnostima usmjerenim na mlade, a sa ciljem sprječavanja zlouporabe droga u zemljama sa niskom, odnosno srednjom razinom dohotka.

Sukaldno navedenom, pozivamo sve udruge koje provode projekte koji su usmjereni na mlade i prevenciju, da se prijave sa svojim prijedlozima projekata.

Takst Poziva, kriteriji odabira, upute za prijavu projekta te forme prijava objavljeni su na mrežnoj stranici UNODC-a: https://www.unodc.org/youth.

Rok za prijavu projekta je do 27. srpnja 2020., a prijave se šalju putem elektronske pošte na e-mail adresu: unodc-youthinitiative@un.org.