HZJZ: Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove

Natječaj za prijem u radni odnos

Objavljeno: 14. listopada 2016.
Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem...

Natječaj za prijem u radni odnos

Objavljeno: 9. rujna 2016.
Na temelju  suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-1/7-16-13 i članka 25. Temeljnog  Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...