Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010.

Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednice broja PDF
Sandra Mihel

Gost

Od Župana Međimurske županije PDF
Ivan Perhoč

Stručni radovi

Od urednice teme PDF
Diana Uvodić-Đurić
O Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije PDF
Marina Payerl-Pal
Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Međimurske županije i rada zdravstvene djelatnosti PDF
Renata Kutnjak Kiš
Programi ranog otkrivanja raka u Međimurskoj županiji PDF
Renata Kutnjak Kiš
Međimurska županija-Zdrava županija – Program «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj zajednici» PDF
Renata Kutnjak Kiš, Elizabeta Najman Hižman
Zdravstvena ispravnost vode za piće u javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima u Međimurskoj županiji PDF
Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla, Suzana Tarandek Strnad
Kretanje zaraznih bolesti na području Međimurske županije PDF
Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla, Suzana Tarandek Strnad
Tuberkuloza u Međimurskoj županiji u razdoblju od 2000.-2009. godine – neki epidemiološki podaci PDF
Lidija Vrbanec Megla, Višnja Smilović, Suzana Tarandek Strnad
Antirabična zaštita u Međimurskoj županiji u razdoblju od 2000.-2009. PDF
Suzana Tarandek Strnad, Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla
Pregled kretanja otpornosti značajnih izvanbolničkih bakterijskih patogena te ambulantna potrošnja antibiotika u Međimurju PDF
Marina Payerl-Pal
Učestalost i dijagnostika uzročnika urogenitalnih infekcija u Međimurskoj županiji u petogodišnjem razdoblju PDF
Vesna Vršić Krištofić
Retrospektivna analiza izolata βHS-B u urogenitalnom traktu trudnica u Međimurskoj županiji PDF
Marijana Zadravec, Marina Payerl-Pal, Vesna Vršić Krištofić, Biserka Poje Jelenić
Retrospektivna analiza bakterijskih izolata iz probavnog sustava u Međimurju 1999.-2009. godine PDF
Biserka Poje Jelenić
Uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom PDF
Nevenka Krčmar, Ivan Pristaš, Ranko Stevanović, Aleksandar Tonković
Antropometrijsko praćenje djece Zdravstvenom knjižicom djeteta u Međimurju PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth
Utjecaj socioekonomskog statusa roditelja na rast i razvoj djece PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth, Nevenka Krčmar, Edgar Glavaš, Ivana Ključarić
Uhranjenost djece školske dobi u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2007/2008 i uloga Školske medicine u mjerama prevencije pretilosti školske djece PDF
Zrinka Zvornik Legen, Narcisa Slugan, Diana Uvodić Đurić
Mladi i alkohol – prikaz rezultata kvalitativnog istraživanja pijenja alkohola među mladima Međimurske županije PDF
Diana Uvodić-Đurić, Narcisa Slugan, Andreja Zadravec Baranašić, Božena Malekoci Oletić, Tatjana Žižek
Mladi i sredstva ovisnosti – rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti kod djece i mladih Međimurske županije PDF
Diana Uvodić-Đurić, Renata Kutnjak Kiš, Narcisa Slugan, Zrinka Zvornik Legen, Andreja Zadravec Baranašić, Tanja Lilić
Agresivnost kod učenika s lakšim intelektualnim teškoćama i neke odrednice obiteljskog okruženja PDF
Tatjana Žižek, Berta Bacinger-Klobučarić
Osobe s invaliditetom – način života/suživota u lokalnoj zajednici PDF
Jasenka Šalamon
Baby fitness u Međimurskoj županiji PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth, Eleonora Glavina
Čakovec „ Grad prijatelj djece “ PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth
Zajedno – projekt edukacije o ovisnostima u osnovnim školama Međimurske županije PDF
Jasmina Kartalović
Snaga timskog rada na provođenju školskih preventivnih programa u Međimurskoj županiji PDF
Andreja Zadravec Baranašić
Pokrenimo zajednicu u prevenciji ovisničkih ponašanja mladih PDF
Diana Uvodić-Đurić, Andreja Zadravec Baranašić
«SVAKA DROGA JE OPASNA – IZABERI ŽIVOT» -Projekt vršnjačke edukacije u Srednjoj školi Prelog PDF
Diana Uvodić-Đurić, Teo Petričević, Tanja Lilić
Romi u Međimurju – sportska rekreacija PDF
Marijan Vugrinčić
Sportska rekreacija u Međimurju – 2010 PDF
Marijan Vugrinčić
Promicanje sportske rekreacije u lokalnoj zajednici PDF
Valentin Šipuš, Ljiljana Šipuš
Zajednica u promicanju dojenja – grupe za potporu dojenju PDF
Vesna Vukšić, Jasna Bacinger
Provođenje tečajeva za trudnice u Međimurskoj županiji PDF
Renata Kutnjak Kiš
Dan zdravog osmijeha u Čakovcu PDF
Tanja Rosić
Djelovanje Kluba laringektomiranih u Međimurskoj županiji PDF
Renata Kutnjak Kiš, Antun Zadravec
Klub žena liječenih od bolesti dojke „NOVA NADA“ Čakovec PDF
Jasenka Štefić
Linija povjerenja i savjetovalište Kluba žena liječenih od bolesti dojke PDF
Jelena Klinčević
I L C O – Čakovec – Kako kvalitetnije živjeti s rakom debelog crijeva PDF
Dragica Bistrović
“Naš Jožek”-razgovor s Josipom Lehkecom-dugogodišnjim terepeutom u klubu liječenih alkoholičara i dobitnikom nagrade “Zrinski” PDF
Diana Uvodić-Đurić, Rajko Sanjković, Antun Hlatki
Iz prošlosti Mikrobiološkog laboratorija PDF
Marina Payerl-Pal
Pozdravna riječ urednice teme PDF
Tamara Poljičanin
Hrvatski model – jučer-danas-sutra PDF
Željko Metelko, Tamara Poljičanin
Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, 2007.-2010. PDF
Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko, Dunja Skoko-Poljak
CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću PDF
Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko
Mortalitet u šećernoj bolesti PDF
Mario Šekerija, Tanja Ćorić, Željko Metelko
Terapijska edukacija osoba sa šećernom bolesti PDF
Manja Prašek
Procjena i praćenje psihosocijalnih potreba u liječenju osoba sa šećernom bolešću PDF
Dea Ajduković, Mirjana Pibernik Okanović
Navika pušenja, konzumiranja alkohola i opojnih sredstava kod adolescenata PDF
Mirna Greblo, Jadranko Šegregur
Pulmološki osvrt na dijagnostiku kontakata tuberkuloze PDF
Mile Bogdan, Dubravka Majić Milotić, Sanja Popović-Grle
Hrvatski savjet za zdravlje PDF
Slobodan Lang, Danijela Štimac, Selma Šogorić

Civilne udruge i zdravlje

Prva hrvatska Nacionalna konferencija o rijetkim bolestima
Hrvatska udruga bolesnika s rijetkim bolestima