Natječaj za prijam na rad putem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju  članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 08. srpnja 2019. godine,  Klasa: 100-0/19-03/86, Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-22, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijam na rad putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Više o natječaju pogledajte ovdje.