Natječaj za prijam u radni odnos-nezdravstveni djelatnik I vrste-zdravstveni suradnik, analitičar i viši stručni savjetnik, ekonomist

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11. srpnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-25 i Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/25-18-7 od 3. svibnja 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/3, Ur. broj: 381-10-18-7, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno  i određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

  1. Nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, analitičar u Službi za medicinsku informatiku i biostatistiku uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 2 radnika na neodređeno vrijeme.
  2. Viši stručni savjetnik – ekonomist u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme do povratka na rad radnice na bolovanju, rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Više o natječaju pogledajte ovdje.