Natječaj za prijam u radni odnos- određeno i neodređeno

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 07. lipnja 2019. godine, Klasa:100-01/19-03/86,  Ur. broj: 534-06-2-1-1/4-19-17 i odluke Upravnog vijeća od 18. lipnja 2019. godine, Klasa: 012-04/19-15/3, Ur. broj: 381-15-19-9 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.