Poništenje natječaja – ekonomist

Poništava se natječaj objavljen u u Oglasniku Narodnih novina broj 60/14 od 16.05.2014. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Zavoda, za prijem u radni odnos diplomiranog ekonomiste/ ekonomistice u Odjelu za gospodarstvene poslove, jednog izvršitelja, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (m/Ž).