Poziv na razgovor- inženjer/prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/1-20-16 od 24. rujna 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 25. studenog 2020. godine za prijam u radni odnos na  određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste, inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u Službi za mikrobiologiju.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog javnog natječaja pozivaju se kandidati na razgovor.

Više pogledajte ovdje.