Poziv na razgovor-nezdravstevni djelatnik I vrste, doktor medicine

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/19-03/86, Ur. broj: 534-03-2-2-1/4-19-03 od 03. svibnja 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 11. listopada 2019. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, doktor medicine u Službi za medicine rada. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se svi prijavljeni kandidati na razgovor.

Više pogledajte ovdje.